Subsidies / Bedrijven

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Fietsprojecten en fietsparkeren treinstation

Zuid-Holland stimuleert het fietsgebruik door de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur te subsidiëren. Er is ook subsidie beschikbaar voor de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij treinstations. Voor een fietsparkeervoorziening kan een exploitant van een fietsparkeervoorziening een aanvraag indienen. Alleen publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld gemeenten) kunnen aanvragen voor de fietsinfrastructuur zelf. Deze kennis kan je als ondernemer helpen in bepaald type onderhandelingen. Subsidie verkrijgen betekent soms ook lobbyen en daarin we als HavenLand en SubsidieExpert ervaring en kunnen u daarin ook ondersteunen.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden