Subsidies / Bedrijven

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Wil je als scheepswerf ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovatie? Heb je een scheepsbouw innovatieproject voor de bouw of verbouw van een schip? Maak dan gebruik van de subsidie Duurzame Scheepsbouw.

Met de Subsidie Duurzame Scheepsbouw kun je technologieën testen om CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.

Openstelling Subsidie Duurzame Scheepsbouw

In 2020 wordt de subsidie uitgevoerd als tender. De tender is open vanaf woensdag 15 juli om 09.00 uur en sluit op dinsdag 6 oktober 17.00 uur. Het maakt bij een tender niet uit wanneer u in deze periode uw aanvraag indient, na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken.

Tender criteria en basis voorwaarden

Binnen deze tender wordt aan elk project een aantal punten toegekend voor 4 criteria. Deze criteria zijn:

  • het innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de bijdrage aan de verduurzaming van de scheepvaart;
  • de economische potentie en toepassingsmogelijkheden;
  • de kwaliteit van de aanvraag beter is.

De minister laat zich adviseren door een externe adviescommissie. Deze commissie stelt een score vast voor elk van de hierboven genoemde toetsingscriteria.

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Budget Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Het budget in 2020 is € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden