Subsidies / Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

MIA en Vamil 2022

4-1-2022

MIA en Vamil

Binnen de MIA/VAMIL regeling worden meer dan honderd bedrijfsmiddelen gesubsidieerd. Deze bedrijfsmiddelen vallen grofweg binnen de volgende thema’s: circulaire economie, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik, de bebouwde omgeving, overstijgende milieu innovatie en bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. 

Nieuw voor 2022 is dat de  MIA aftrekposten en het beschikbare MIA/VAMIL budget verhoogt zijn. Er is voor de MIA/Vamil een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar om ondernemers extra te stimuleren om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren.

Er zijn 3 nieuwe aftrekpercentages voor investeringen in 2022 te weten: 27%, 36%  en 45%.Met de Milieu-Investerings Aftrek (MIA) mag je een percentage van je investering aftrekken van je winst. Hierover betaal je dan geen belasting. De uitgespaarde belasting vormt de subsidie Met de Variabele Afschrijving Milieu (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven. Dat levert een extra voordeel op.

Let op: men moet binnen 3 maanden na opdracht verlening de subsidie aanvragen. De minimale investering in het bedrijfsmiddel is €2.500 excl. BTW. Het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de in de regeling gestelde eisen. Deze kunnen jaarlijks veranderen. Bij sommige bedrijfsmiddelen is het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt gemaximaliseerd.

De MIA/VAMIL subsidie kan mogelijk gecombineerd worden met de Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA).

Opvallende wijzigingen bedrijfsmiddelen 2022

Hieronder staan de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van 2021.

Circulaire bouw

 • Nieuw is een aftrekpost voor een gebouw dat voor tenminste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
 • Ook zijn de eisen aan een materialenpaspoort gewijzigd.
 • Er zijn een nieuwe duurzame bouwmaterialen toegevoegd zoals:
  • betontegels van gerecycled materiaal.
  • ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

Duurzame mobiliteit

 • Vervallen zijn alle elektrische personenauto’s tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft.
 • Vervallen zijn elektrische snor-, brom- en motorfietsen met uitzondering van speedpedelecs.
 • Nieuw is een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel.

Duurzame landbouw

 • Vervallen zijn investeringen in luchtwassers en zonnepanelen als onderdeel van duurzame stallen.
 • Nieuw is stijging van de maximum aftrekbedragen voor duurzame stallen per dierplaats i.v.m. hogere bouwkosten.
 • Nieuw is een bedrijfsmiddel voor de winning van eiwit voor humane consumptie,  uit gewassen of plantaardige stromen in het kader van de

Inspirerende bedrijfsmiddelen 2022

Jaarlijks verzorgen wij een veelvoud aan MIA/VAMIL subsidie aanvragen voor diverse MKB bedrijven. Per thema hebben we een paar inspirerende  voorbeelden benoemd:

Bebouwde omgeving

 • Circulaire woning met woon- of logiesfunctie.
 • Circulaire woon- of utiliteitsgevel.
 • Circulaire staalconstructies, keuken en matrassen.
 • Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens Bream, GPR Gebouw of Leed.
 • Duurzame isolatiematerialen zoals  gerecycled polystyreen, kalkhennep, gerefurbishte plafondplaten, akoestische schapenwol panelen en modulair herbruikbare wandsystemen
 • Duurzaam beton of betontegels, sloophout, recyclebare POCB- of EPDM dakbedekking , vloerkleed en tapijttegels
 • Vegetatiedak, gevel- of muurbegroeingssysteem

Ruimtegebruik

 • Voorzieningen ter versterking biodiversiteit en leefomstandigheden insecten
 • Groen dak, gevel of muur. Vergroening bedrijfsterrein, parkeerterrein of tuin van een of meerdere woningen (aanpassen bestaande situatie). Retentie dak.
 • Klimaat adaptief (water) aanpassen bedrijfsterrein, infiltratie systemen, wadi en regenwater buffer
 • Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en – infiltratie.

Mobiliteit

 • Oplaadpunt elektrische vaartuigen, vliegtuigen, mobiele werktuigen en vrachtwagens.
 • Slim oplaadpunt voor op- en ontladen van eigen elektrische voertuigen.
 • Afleverstations voor waterstof en hoge blend biobrandstof en aardgas.
 • Elektrische vliegtuigen, helikopter, trein, hijswerktuig, hoogwerker, verreiker, vorkheftruck, werktuig op truckchassis, scheepsaandrijving.
 • Elektrische bestelauto, taxi, bus, personenauto met geïntegreerde zonnepanelen, vrachtwagen, speedpedelec, elektrische bakfiets en AGV’s (autonome voertuigen).
 • Diverse waterstofvoertuigen zoals personenauto, taxi, bestelauto, bus en vrachtwagen

Klimaat en lucht

 • Rookgenerator voor voedselbereiding.
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook.
 • Textielreiniging met CO2,  natreinigingssystemen en 6e generatie gesloten textielreinigingsmachine, millieuvriendelijke textielwasstraat.

Landbouw

 • Diverse duurzame kassen en stallen kweeksystemen

Grondstoffen- en watergebruik

 • Diverse biobased en grondstof besparende apparatuur.
 • 3D printer.
 • Variabele verpakkingsmachine.
 • Apparatuur voor refurbishen, hergebruik of recycling.
 • Herbruikbare uitvaartkist en apparatuur voor hergebruik van verpakking.
 • Inzamel apparatuur voor meer of zuiverdere monostromen.
 • Apparatuur of voorziening voor het voorkomen van plastic in het milieu.
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden