Subsidies / Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SDE++ 2020

Hernieuwbare energie produceren maakt onafhankelijk van fossiele brandstof? Door gebruik te maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie komt het een snel een stap dichterbij. De regeling is bedoelt voor bedrijven en (non-profit)instellingen. De 6 categorieën zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. Deze zijn onder te verdelen in de volgende subcategorieën

 • Zon

  • Fotovoltaïsche zonnepanelen (installaties vanaf 15 kW piek; aansluiting groter dan 80 Amp.)

   • Verschillende basis bedragen afhankelijk grote installatie en wel of geen netlevering.

  • Hernieuwbare warmte met afgedekte zonnecollectoren met en thermisch vermogen groten dan 140 kW

 • Bio massa

  • Allesvergisting

  • Monovergistinsting (van alleen mest)

  • Slibvergisting in RWZI (riool water zuiveringsinstallatie)

  • Verbranding (thermische conversie; 7 categorieën biomassa ketels)

 • Geothermie dieper dan 500 meter. (5 categorieën)

 • Water

  • Waterkracht

   • Nieuwe waterkracht installaties

   • Renovatie bestaande waterkracht centrale met verval groter dan 50 cm.

  • Vrije stromingsenergie (energie in getijde)

  • Golfenergie (energie in golven

  • Osmose

 • Wind

Basis bedrag afhankelijk van de windsnelheidscategorie gemeente (5 categorieën)

  • Wind op land

  • Wind op waterkering

  • Wind in meer

 • Wind op Zee (via aparte tenderregeling)

Nieuw voor de zon PVE regeling in 2020 is de eis van een transportindicatie van de netwerkbeheerder. Doel is te bepalen dat er voor uw project ook voldoende transportcapaciteit op het net aanwezig is. Ook gaat de vermeden CO2 uitstoot meetellen. De regering wil dat deze regeling bijdraagt aan het behalen van de emissie reductiedoelstellingen in 2030.

Wanneer kun je de SDE++ subsidie aanvragen?

De openstellingsperiode voor het najaar van 2020 is als volgt:

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fasegrenzen
€/ton CO₂

24 november, 9:00 uur

70

30 november, 17:00 uur

85

7 december, 17:00 uur

180

14 december, 17:00 uur tot 17 december, 17:00 uur

300

 

 

 

 

 

 

 

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden