Subsidies / Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SDE++ 2022 Ondernemers

6-1-2022

SDE++ 2022 Ondernemers

Wilt u als bedrijven of (non-profit)instelling hernieuwbare energie produceren om onafhankelijk te worden van fossiele brandstof? Of energieproduceren en tegelijkertijd uw CO2 uitstoot terugbrengen? Door gebruik te maken van de subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie komt uw project snel een stap dichterbij. De regeling kent de volgende categorieën welke weer onderverdeeld zijn:

 • Hernieuwbare Elektriciteit
 • Hernieuwbare Warmte
 • Hernieuwbaar Gas
 • CO2 arme Warmte
 • CO2 arme Productie

Wie kan aanvragen

Bedrijven en (non-profit)instellingen.

Doel

De overheid zet deze regeling in om de  CO2-uitstoot van Nederland terug te brengen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Men stimuleert zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Openstelling

Tot op heden wordt de subsidie jaarlijks opengesteld in 2 periodes (voorjaar en najaar). Per periode zijn er diverse fases waarin men kan indienen. Afhankelijk van de fase krijgt men een hoger subsidiebedrag. Echter voor de hogere bedragen is minder budget aanwezig. aarlijks wordt de subsidie

Op dit moment zijn de fases van de 2022 openstelling nog niet bekend.

Fase                                      Start- en einddatum                                     Fasegrenzen €/tCO2

1     

2

3

4

5

 

Subsidie

Het betreft een exploitatie vergoeding over meerdere jaren, welke afhankelijk is van het aangevraagde fase bedrag, de jaarlijkse marktprijs gecorreleerde correctiebedragen, de daadwerkelijke jaar productie en het eigen gebruik of dat van derden. Het subsidiebedrag per jaar kan daardoor wisselen. Indien gewenst kunnen wij een prognose voor u opstellen gebaseerd op het geplande project en uw uitgangspunten.

Voorwaarden

Gezien de omvang van de verschillende categorieën en hun hieronder vermelde onderverdelingen is het ondoenlijk om alle algemene en specifieke voorwaarden neer te zetten. Toch willen wij u een paar algemene voorwaarden niet onthouden:

 • Alleen beoogd producent of samenwerkingsverband kan aanvragen.
 • Per openstellingsronde kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installaties, per adres waar u productie-installatie plaatst. Wel kunt u op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.
 • Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (indieningsbedrag) mag niet hoger zijn dan het maximum bedrag van de betreffende fase. En niet hoger dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
 • Een haalbaarheidsstudie kan verplicht zijn met uitzondering van de categorieën ‘Zon-PV ≥ 15 kWp' en ≤ 1 MWp'.
 • Vaak zijn vergunningen verplicht voor uw productie-installatie. Deze dient u mee te sturen. Per categorie kunnen de vergunningen verschillen. Ik vertel u er graag meer over.. Bekijk daarvoor het document SDE++ 2021 Vereiste vergunningen.
 • Toestemming van de locatie eigenaar nodig.
 • Transportindicatie bij productie elektriciteit.
 • Als u gebruikmaakt van SDE++-subsidie, kunt u voor die installatie geen Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), Energie-investeringsaftrek (EIA) en/of Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) aanvragen.
 • Voor een aantal categorieën toetst men of er sprake is van overstimulering. Dit kan tot een subsidiebedrag aanpassing leiden.

Alle categorieën SDE ++

 • Hernieuwbare Elektriciteit
  • Osmose
  • Waterkracht
  • Wind
  • Zon
 • Hernieuwbare Warmte
  • Biomassa
  • Compostering Champost
  • Geothermie (ultra) diep
  • Zonthermie
 • Hernieuwbaar Gas uit Biomassa
 • CO2 arme Warmte
  • Aquathermie (TEO,TEA en TED)
  • Daglichtkas
  • Zon PVT panelen met warmtepomp
  • Elektrische boiler
  • Geothermie (ondiep)
  • Restwarmte
  • Industriële warmtepomp
 • CO2 arme Productie
  • CO2 afvang en CO2 opslag
  • CO2 afvang en gebruik
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
  • Waterstof door elektrolyse
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden