Subsidies / Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

8-9-2021

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Met deze regeling kunnen MKB bedrijven subsidie krijgen voor het opstellen van een maatwerk energieadvies om energie te besparen, en begeleiding bij de realisatie van een of meer duurzaamheidsmaatregelen uit het energieadvies door een externe adviseur.

Het doel

De regeling is bestemt om MKB bedrijven te helpen energie te besparen en zo actief bij te dragen aan het behalen van het Klimaatakkoord door actief hun CO2 uitstoot te beperken. Het geld is bestemd voor het verduurzamen van het bedrijfspand, de bedrijfsvoering en of het wagenpark. Het bedrijfspand mag in eigendom zijn of gehuurd.

Openstelling

De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Voor wie

Klein en midden MKB-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Er worden eisen gesteld aan het bedrijfspand en de bestemming ervan. Het pand bevindt zich in Nederland.

Wijze aanvraag en waarvoor

Deze regeling geeft subsidie voor:

  • opstellen maatwerk energieadvies en
  • ondersteuning bij uitvoer van geadviseerde maatregelen.

Beide onderdelen dienen gelijktijdig aangevraagd te worden. Een en ander moet met bewijzen aangetoond worden. U kunt alleen subsidie aanvragen als u bewijs overlegt dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moeten 'materiële' maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie. Men kan per bedrijfspand slechts 1x aanvragen.

Inhoud van het energieadvies

Het opgestelde energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Zoals:

  • het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas
  • het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers,  windturbine, warmtepompen, vervangen CV-ketel en tapwater gerelateerde zaken
  • ledverlichting
  • andere energiezuinige installaties zoals koeling, airco  en keukenapparatuur, ICT-apparatuur, ruimteventilatie, schakelsystemen, maar ook afdekken van koelingen
  • perslucht gerelateerde zaken als energiezuinige compressor, lek voorkoming
  • het gebruik van elektrische bestelwagens en bussen.

Er worden eisen gesteld aan het energieadvies en de opbouw daarvan. Het betreft onder andere CO2 en energieverbruik gerelateerde zaken en effecten van de maatregelen, kosten en terugverdientijd

Wat wordt niet gesubsidieerd

De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Hiervoor zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, waarover  wij u graag adviseren.  De uit te voeren maatregelen moeten 'materiële' maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Eisen energie adviseur

Een externe onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen. De energieadviseur mag niet werkzaam is bij uw mkb-onderneming.

Ondersteuning voor uitvoering maatregel uit energieadvies

U kunt subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

Als SubsidieExpert en projectmanager kan ik u actief ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen. Ik kan voor u optreden als energieregisseur.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden