Subsidies / Bedrijven

Financiering

Financiering van een bedrijfsovername en of bedrijfsgroei

Groei faciliteit
Risicodragend vermogen voor een snelle groei, bedrijfsovername, buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie is niet altijd makkelijk te verkrijgen. Niet alle financiers staan te wachten dat u aanklopt. U kunt uw financier misschien over de streep helpen met de regeling groeifaciliteit. Deze geeft 50% garantie op het risicodragend vermogen van achtergestelde leningen en aandelen van participatiemaatschappijen.

Borgstelling MKB kredieten
Veel geldschieters vragen een onderpand als zekerheid voor een lening. Maar wat als je te weinig onderpand zoals gebouwen of machines hebt? Met de Borgstelling MKB-kredieten kan het onderpand vergroot worden via een (gedeeltelijke) garantstelling en daarmee ook het bedrag dat je kunt lenen.

Garantie ondernemingsfinanciering
Ook als (middel) grootbedrijf kun je soms moeilijk een banklening of garantie krijgen. Met de garantie ondernemingsfinanciering kan uw bank een staatsgarantie van 50% op uw lening krijgen om haar risico te verkleinen. Leningen beginnen vanaf 1,5 miljoen.

Borgstellingskrediet landbouw
Er zijn 2 regelingen, de eerste is als je vooral omzet uit de primaire landbouw door middel van onbewerkte productie van de bodem (zoals bomen, planten, plantdelen en vruchten) en van de veehouderij (zoals levende dieren en vlees). Ook als je een startende landbouwer bent. De andere regeling is voor glastuinders en veehouders, naast landbouwer, die die duurzaam en milieuvriendelijk willen investeren. Het borgstellingskrediet helpt om een bak of financier over de streep te helpen het gewenste bedrag aan u te lenen. Visserij, visteelt en aquacultuur vallen helaas niet onder landbouw, akkerbouw, tuinbouw en veeteelt wel.

Seed capital

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden