Subsidies / Bedrijven

Innovatie

MIT haalbaarheidsproject subsidie

Ben je van plan om een product, procedé of dienst te ontwikkelen? Zou je willen onderzoeken wat de technische of economische risico’s zijn? Dan kun je subsidie krijgen voor  een haalbaarheidsproject dat voor minimaal 60% bestaat uit een haalbaarheidsstudie al dan niet aangevuld met een experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Dan kom je misschien in aanmerking voor €20.000 subsidie, mits je er snel bij bent.

MIT staat voor MKB Innovatie Topsectoren. In Nederland kennen we de volgende topsectoren:

  • Agri & Food
  • Chemie & Energie inclusief Biobased
  • Creatieve Industrie
  • Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
  • Life Sciences & Health (LS&H)
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
  • Water

Een haalbaarheidsproject bestaat voor minimaal 60% uit een haalbaarheidsstudie al dan niet aangevuld met een experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

In een haalbaarheidsstudie maak je een analyse van het potentieel en de sterke, zwakke punten en de kansen en risico’s met als doel de besluitvorming te ondersteunen. Je neemt mee wat nodig is om het project uit te voeren en wat de slaagkans is en bepaald de technische en economische risico’s. Je kunt dan denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie beschikbare technologie en potentiele partners, marktverkenning en concurrentenanalyse. Let op: Een haalbaarheidsstudie bevat dus NIET het bouwen van een prototype, het doen van uitgebreide testen etc.  

Binnen een experimentele ontwikkeling gebruik je bestaande kennis en vaardigheden om die te combineren tot het ontwikkelen of verbeteren van producten, procedés of diensten inclusief de conceptuele formulering, de planning en documenteren van nieuwe producten, maar ook prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. Let op: Routinematige of periodieke wijziging vallen hier niet onder.

Industrieel onderzoek is onderzoek om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen om nieuwe of bestaande producten, procedés of diensten om die aanmerkelijk te verbeteren en generieke technologie te valideren . Vaak worden onderdelen voor complexe systemen gemaakt of prototypes gebouwd in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, en soms ook pilotlijnen

Binnen deze regeling ontvangt alleen de aanvrager 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000. De looptijd van een haalbaarheidsproject is maximaal 1 jaar en dient binnen 4 maanden na indiening van de aanvraag te starten.

TIP: Deze subsidie wordt 1x per jaar open gesteld voor een beperkte periode. Het subsidie budget wordt meestal op de eerste dag overschreven. Het is daarom zaak om deze aanvraag vroegtijdig voor te bereiden zodat men op dag 1 kan indienen!

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden