Subsidies / Bedrijven

Innovatie

MIT Samenwerkingsprojecten

De naam zegt het al. Deze subsidie is geschikt als met andere MKB-ers gezamenlijk een nieuw product, productieproces of dienst wil ontwikkelen of vernieuwen.  Een project bestaat dan uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Er kan maximaal € 350.000 subsidie door het samenwerkingsverband verkregen worden. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 mkb-ondernemers die elk voor eigen rekening en risico in het project investeren.

Binnen een experimentele ontwikkeling gebruik je bestaande kennis en vaardigheden om die te combineren tot het ontwikkelen of verbeteren van producten, procedés of diensten inclusief de conceptuele formulering, de planning en documenteren van nieuwe producten, maar ook prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. Let op: Routinematige of periodieke wijziging vallen hier niet onder.

Industrieel onderzoek is onderzoek om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen om nieuwe of bestaande producten, procedés of diensten om die aanmerkelijk te verbeteren en generieke technologie te valideren . Vaak worden onderdelen voor complexe systemen gemaakt of prototypes gebouwd in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, en soms ook pilotlijnen

Tip: Deze subsidie kan gebonden zijn aan regio of provincie. De keuze van de penvoerder en de andere samenwerkingspartners is dan strategisch belangrijk omdat 50% van de subsidiabele kosten dan in de regio of provincie gemaakt moeten worden.  Men hanteert de volgende regioverdeling:

 • Regio Noord:                Groningen, Friesland en Drenthe
 • Regio Noordvleugel:     Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
 • Regio Oost:                  Gelderland en Overijssel
 • Regio Zuid:                   Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
 • Regio Zuidvleugel:        Zuid-Holland

De voorwaarden voor een groot of klein samenwerkingsverband verschillen. In beide gevallen moet er spraken zijn van een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling van de kosten en inbreng van de deelnemers. Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten dragen. Een project mag niet langer uren dan 2 jaar.  De belangrijkste verschillen zijn:

Klein samenwerkingsverband:

 • Maximaal 35% van de subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd.
 • De subsidie range is minimaal €50.000 en maximaal € 200.000
 • Eindrapportage

Groot samenwerkingsverband:

 • Maximaal 35% van de subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd.
 • De subsidie range is minimaal €200.000 en maximaal € 350.000
 • Eindrapportage en accountantsverklaring.
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden