Subsidies / Bedrijven

Innovatie

MOOI subsidie Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Het is een van de maatregelen bedoeld om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% terug te brengen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.  Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een project minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De projecten moeten een bepaalde grote (financiële) hebben
 • Een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgesteld innovatieplan met daarin mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Meerdere bedrijven uit de innovatieketen moeten meedoen in het project. Bij voorkeur organisaties  met verschillende disciplines of vanuit verschillende consortia.

Aanvragen gebeurd via een twee-trapssysteem. Tot begin april kunnen de eerste ideeën en project schetsen ingediend worden In deze vereiste voorronde wordt getoetst of de aanvraag aansluit op de regeling.

Een adviescommissie geeft advies over het plan en de voorgestelde samenwerking. Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact worden gebracht. De partijen kunnen de adviezen verwerken in hun definitieve aanvraag. De voorronde sluit naar verwachting in april en de definitieve indiening in september.

Naast het hieronder beschreven wind op zee zijn er ook subsidie mogelijkheden voor integrale energie opwekkingsprojecten binnen:

 • MOOI Industrie
 • MOOI Wind op zee
 • MOOI Gebouwde omgeving

De doelstelling van MOOI subsidie Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land, is het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland. Deze innovaties dienen uiterlijk in 2025 toegepast worden en dienen tevens bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke integratie in het energiesysteem én in de omgeving.

 • Zonnestroomsystemen op grote daken 
 • Zonnestroomsystemen in het buitengebied
 • Windenergiesystemen in het buitengebied
 • Overige activiteiten
  • Participatie van omwonenden en belanghebbenden 
  • Voorsorteren op marktintroductie
  • Kennisintegratie en -disseminatie
  • Scholing- en opleidingsactiviteiten
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden