Subsidies / Bedrijven

Innovatie

MOOI subsidie Industrie

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Het is een van de maatregelen bedoeld om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% terug te brengen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.  Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een project minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De projecten moeten een bepaalde grote (financiële) hebben
 • Een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgesteld innovatieplan met daarin mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Meerdere bedrijven uit de innovatieketen moeten meedoen in het project. Bij voorkeur organisaties  met verschillende disciplines of vanuit verschillende consortia.

Aanvragen gebeurd via een twee-trapssysteem. Tot begin april kunnen de eerste ideeën en project schetsen ingediend worden In deze vereiste voorronde wordt getoetst of de aanvraag aansluit op de regeling.

Een adviescommissie geeft advies over het plan en de voorgestelde samenwerking. Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact worden gebracht. De partijen kunnen de adviezen verwerken in hun definitieve aanvraag. De voorronde sluit naar verwachting in april en de definitieve indiening in september.

Naast het hieronder beschreven wind op zee zijn er ook subsidie mogelijkheden voor integrale energie opwekkingsprojecten binnen:

 • MOOI Gebouwde omgeving
 • MOOI Wind op zee
 • MOOI Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land

De doelstelling van de MOOI subsidie Industrie is om goedkopere, klimaat neutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen, die uiterlijk in 2030 worden toegepast in een van de significante industriële sectoren voor de klimaatdoelstelling.

 1. Circulaire kunststoffen
  • Circulaire kunststoffen: Sluiten van de keten voor de productstromen met het grootste marktaandeel in Europa, zoals PET, PE, PP, PS en PUR, zowel voor zuivere als gemengde materialen en producten.
 2. Carbon capture and utilisation (CCU)
  • Hergebruik van CO-, en CO2-houdende gasstromen
 3. Maximaliseren van proces efficiëntie
  • Maximaliseren van proces efficiency bij drogen en ontwateren
 4. Warmte-integratieconcepten
  • Warmte integratieconcepten, gericht op herhaalbare integratie van geothermie, en van warmtepompen, warmteopslag, en/of warmtetransformatoren in industriële warmtesystemen.
 5. Toepasbaar maken van waterstofproductie vanuit elektriciteit
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden