Subsidies / Bedrijven

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Subsidie bodem en bedrijfsterreinsanering

U kunt als eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem  voor een saneringssubsidie in aanmerking komen als. De terreinverontreiniging is van vóór 1975 zijn. Sinds 1995 moet u eigenaar of erfpachter van het terrein zijn. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld. Deze regeling geld onder andere voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijsel, Drenthe

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden