Subsidies / Bedrijven

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Tel mee met Taal subsidie Werkgever

Via de Tel mee met Taal subsidie Werkgevers  is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Hoe beter een werknemer de Nederlandse taal spreekt des te efficiënter kan hij functioneren in zijn baan, maar ook daarbuiten. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid. Meer lezen

Laaggeletterdheid wordt bepaald met behulp van een test. Als de werknemer vaardigheden heeft die lager liggen of gelijk zijn aan de kwalificatie 2F kan hij of zij voor de subsidie Tel mee met Taal in aanmerking komen.

Onder de digitale vaardigheden wordt gekeken naar het gebruik van ICT systemen, beveiliging, privacy en ergonomie. Er wordt gekeken naar de skills om informatie te zoeken, te verwerken en te presenteren als wel de communicatie hierover.

Een rekentraject is gericht op het verhogen van de rekenvaardigheden en wordt gegeven in de nederlandse taal. Begrippen als getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden vormen deel van het opleidingstraject.

Wie kunnen aanvragen

Iedere werkgever die werknemers in dienst heeft, met uitzondering van de staat, de provincie, het waterschap en de gemeente.

Samenwerkingsverbanden kunnen ook aanvragen.  Hiervoor gelden echter andere afwijkende regels, die ik hier niet genoemd hebt. Ik vertel u er graag meer over als u contact met mij opneemt.

Subsidie Tel mee met Taal

De subsidie regeling wordt officieel in april gepubliceerd wordt. Genoemde informatie is derhalve onder voorbehoud. Voor een werkgeverstraject kun  je maximaal aan subsidie krijgen:

  •  € 200.000 per onderneming
  •  € 1.500 per opleidingstraject per deelnemer, zijnde 67% van de kosten of

De subsidie wordt verleend volgens de lotingssystematiek.

Openstelling Tel mee met Taal subsidie

De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 mei 2020 toten met 31 mei 2020.

Belangrijkste benodigde informatie en verplichtingen:

Bij de subsidieaanvraag dient aangeleverd te worden:

  • Activiteiten plan en begroting.
  • Beschrijving doel opleiding en aansluiting werkzaamheden werknemers.
  • Actuele niveau bepaling / indicatie op basis gevalideerd instrument.
  • Deelnemer gedurende hele traject een dienstbetrekking heeft.
  • De opleider gecertificeerd is.
  • KVK nummer opleider en werkgever.
  • Evaluatie effect cursus.

Er mag pas gestart worden nadat de subsidie is aangevraagd, veiliger is te wachten op de goedkeur van de subsidie aanvraag.

Een opleidingstraject die deel uit maakt van een inburgeringscursus of reguliere opleiding is uitgesloten.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden