Subsidies / Bedrijven

Regelingen voor agrarische bedrijven

Subsidie bewezen innovaties fijnstof reductie pluimveestal

Bent u van plan te investeren in een nieuwe of bestaande pluimvee stal? Dan is er een subsidie voor bewezen innovaties om fijnstof in pluimveestallen te verminderen. Je kan subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken. De subsidie kan oplopen tot 80% van de kosten. Voor pluimvee houders is deze subsidie alleen open tussen 1 juli en 31 augustus 2020 en gedurende een beperkte periode in 2021. Je kan subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken.

Het doel van de subsidie

Pluimveehouders te helpen om fijnstof emissie te beperken.

Staltechnieken die in aanmerking komen voor subsidie:

Sector

Staltechniek

BWL-nummer

Vermindering fijnstof volgens de Rav

Vleeskuikens, leghennen en kalkoenen

Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes

BWL 2020.03

31%

Vleeskuikens

Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden

BWL 2009.18.V1

49%

Vleeskuikens

Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter (prikkeldraad)

BWL 2020.04

52%

Vleeskuikens

Positieve ionisatie met ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak

BWL 2020.05

16%

Leghennen

Strooiselschuif bij volièrehuisvesting

BWL 2017.02

20%

Wat is uitgesloten van de subsidie regeling

Kosten gemaakt om je aan de wettelijke verplichtingen te houden zoals het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij, zijn uitgesloten van de subsidie regeling. Doe je meer dan je wettelijk verplicht bent? Voor de kosten van dat deel kunt je wel subsidie krijgen.

 

Scoring subsidie aanvragen

Het beschikbare budget wordt verdeelt onder de aanvragers die het hoogst scoren op de volgende 2 criteria:

 • u een techniek plaatst in een bestaande stal (2 punten). Plaatst u de techniek in een stal die u gaat bouwen? Dan scoort u minder (1 punt). Investeert u in meer stallen? Dan nemen we het gemiddeld aantal punten. Bijvoorbeeld bij één bestaande en één nieuwe stal scoort u gemiddeld 1,5 punt;
 • uw bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt (3 punten). Welke gebieden dit zijn ziet u hieronder op de kaart. Er is een lijst met gemeenten die binnen dit gebied liggen.

De maximale subsidie voor fijnstof reductie pluimveestal zijn

 • € 35.000 voor iedere pluimveestal;
 • € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
 • € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Subsidiepercentage

U krijgt standaard 40% van de kosten vergoed. Dit is alleen voor kosten die onder deze subsidie vallen. Wij verhogen dit percentage met 20% als één van deze punten voor u geldt:

 • U bent bij de aanvraag van de subsidie onder de 41 jaar. Of u bent bij de aanvraag maximaal 5 jaar landbouwer.
 • U maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau van de Europese Unie uit. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

Als beide punten voor u gelden, verhogen wij het percentage met 40%.

Subsidie voorwaarden

 • Pluimveehouders mogen voorlopig alleen dit jaar en in 2021 aanvragen.
 • U bent pluimveehouder.
 • U zorgt dat er minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt. Dit resultaat haalt u met de nieuwe en mogelijk eerder geïnstalleerde technieken.
 • U installeert de nieuwe techniek binnen 2 jaar na de beslissing.1
 • Uw subsidie is minimaal € 4.000.

Laat u een milieueffectbeoordeling uitvoeren? En kunt u hierdoor de nieuwe techniek niet binnen 2 jaar installeren? Dan is een verlenging van de termijn mogelijk.

Onderdeel van de aanvraag zijn.

 • offerte(s) van de investering
 • ingevuld Rekenmodel Vee-combistof
 • bewijzen van eerder geïnstalleerde technieken
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden