Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Bouwsubsidie huisartsenpraktijk Friesland

Ook voor  dit type vastgoed en projecten zijn er een beperkt aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Het betreft de volgende thema’s.

Bouwsubsidie huisartsenpraktijk Friesland

Met de regeling wordt subsidie voor de verbouw van bestaande of de bouw van nieuw te vestigen huisartsenpraktijken in de provincie Friesland verkregen. Tevens is het mogelijk om subsidie aan te vragen om een externe adviseur in te huren voor het makenvan een vastgoed- en huisvestingsplan.