Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

ISDE 2022 particuliere verhuurder

5-1-2022

ISDE 2022 Particuliere verhuurder

Bent u als particuliere verhuurder van plan uw pand te verduurzamen met een (hybride) warmtepomp te plaatsen of een zonneboiler? Dan kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 2022 (ISDE 2022).

Looptijd ISDE

De ISDE regeling loopt van 1-1-2021 tot 1-1-2026, zo lang er budget is. De regelingen is per 1-1-2022 aangepast.  

Wie komt in aanmerking voor subsidie

Naast particuliere verhuurders kunnen ook bedrijven, verenigingen, stichtingen, VVE’s, coöperaties en overheden gebruik maken van deze subsidie.

ISDE 2022 voorwaarden

De belangrijkste voorwaardes zijn:

  • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst voor het apparaat afsluit.
  • U neemt de warmtepomp of zonneboiler in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
  • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.
  • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel en/of het betreffende apparaat.

ISDE 2022 maatregelen

De volgende investering komen voor particuliere verhuurders onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie:

  • Warmtepomp
  • Zonneboiler

Als particulier verhuurder kom je niet in aanmerking voor zonnepanelen en windturbines omdat hiervoor een zakelijke inschrijving in het KVK register nodig is.

ISDE 2022 Warmtepomp

In 2022 kunt u een hogere subsidie bedrag krijgen voor een geïnstalleerde warmtepomp dan in 2021 Het bedrag is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp en het installatie moment. Alleen aanvragen vanaf 1-1-2022 en geïnstalleerd in 2022 komen in aanmerking voor het hogere bedrag.

Het subsidiebedrag begint bij € 500 en kan oplopen tot € 13.200 voor 70 kW machines. Alleen lucht- water, water-water of brine-water warmtepompen komen in aanmerking. Ook hybride waterpompen van deze 3 types komen in aanmerking. De warmtepomp moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de warmtepomp er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

De warmtepomp is nieuw en niet gebruikt en dient voor aanvraag door een bouwinstallatiebedrijf geïnstalleerd te zijn. U kunt alleen subsidie krijgen voor installatie in een gebouw waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. Dit geldt niet voor een hybride warmtepomp. U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de warmtepomp. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

ISDE 2022 Zonneboiler

De subsidie van een zonneboiler begint op dit moment bij € 500 en kan oplopen tot € 2.691 afhankelijk van de jaaropbrengst. De zonneboiler moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de zonneboiler er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

We verwachten dat de Rijksoverheid ook de subsidie voor zonneboilers verhoogt. Pas als de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant is bekend vanaf welke datum in 2022 u hier mogelijk recht op heeft en welke voorwaarden daar dan voor gelden.

De zonneboiler is een nieuw en niet gebruikt en bestaat uit collectoren en een boilervat. De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. U kunt alleen subsidie krijgen voor een installatie in een gebouw waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. U neemt de zonneboiler in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de zonneboiler. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden