Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Ouderen en zorg

Bouwsubsidie huisartsenpraktijk Friesland

Looptijd en wanneer aan te vragen

Officieel loopt deze regeling tot 1 juni 2021 zolang er geld ter beschikking is. Het betreft aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- en huisvestingsplan. Aanvragen voor het bouwen of verbouwen van een huisartsenpraktijk kunt u dit jaar indienen van 1 september tot en met 16 oktober 2020.

Wie kan subsidie aanvragen?

Huisartsen of praktijkhoudende huisartsen die in een rechtsvorm georganiseerd zijn zoals een maatschap of BV, kunnen deze subsidie aanvragen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd gelden er andere criteria:

  • Als u subsidie wilt aanvragen voor het verbouwen van een bestaande huisartsenpraktijk dan moet u huisarts zijn en eigenaar of mede-eigenaar zijn van een huisartsenpraktijk die fysiek in een pand in de provincie Fryslân is gehuisvest.
  • Als u subsidie wilt aanvragen voor het bouwen van een nieuwe huisartsenpraktijk dan moet u huisarts zijn en eigenaar van een stuk grond of van een pand in de provincie Fryslân waarop of waarin u binnen twee jaar een huisartsenpraktijk gaat realiseren.
  • Als u subsidie wilt aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur moet u huisarts zijn.

Waarvoor en hoeveel subsidie kan je aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan of voor de (ver)bouwkosten van bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk. Er is een totaal bedrag van €311.00- beschikbaar.

  • Voor de bouw of verbouw van een huisartsenpraktijk kunt u ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten ontvangen, met een maximum van € 50.000,- per adres
  • Voor het inhuren van een externe adviseur komen alle subsidiabele kosten voor subsidie in aanmerking, met een maximum van € 5.000,-.
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden