Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Subsidie Stimuleren Wonen Limburg

Subsidieregeling Stimuleren Wonen Limburg

Bent u als bedrijf, stichting, vereniging of gemeente van plan een huurwoningen te bouwen voor het sociale en midden huursegment in de provincie Limburg? Dan is de subsidie Stimuleren Wonen Limburg iets voor u. Zowel planontwikkeling als de realisatie van een project kan gesubsidieerd worden.

Het doel van de subsidie Stimuleren Wonen Limburg

Het doel van de subsidie is het vergroten van het woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment met in acht name van de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende doelgroepen.

Wie komt in aanmerking voor Stimuleren Wonen Limburg

Organisaties zoal stichtingen, verenigingen, bedrijven en privaatrechtelijke rechtspersonen zoals de gemeenten.

Aanvraag procedure:

Het is belangrijk voor het indienen in overleg te treden met de subsidiegever om te bepalen of uw plan voldoet aan de eisen. Als subsidie expert kunnen wij u hierbij van dienst zijn en tegelijkertijd kijken naar andere ondersteuningsmogelijkheden zoals een garantstelling of een leningen.

Wat wordt gesubsidieerd binnen Stimuleren Wonen Limburg:

Binnen deze regeling worden de volgende projectfases en type projecten gesubsidieerd:

 • de planvormingsfase van een project rond
  • Passend wonen
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, voor koop en huurwoningen
  • Wooncoöperaties
  • Flexwonen
  • Innovatief Instrument
 • de realisatiefase van project rond:
  • Specifieke doelgroep: begeleid wonen, internationale werknemer, personen met een beperking
  • Passend wonen
  • Flexwonen
  • Innovatief bouwconcept
  • Verbetering leefbaarheid (herbestemming / kwaliteitsimpuls)
  • Duurzaam bouwen
  • Bijdrage leveren aan meerdere provinciale doelen

Aanvraag en looptijd?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 17 november 2023. De looptijd van de subsidieregeling is tot uiterlijk 1 januari 2024.

Subsidiebedrag subsidie Stimuleren Wonen Limburg

Maximaal €10.000 per project en aanvrager voor de planvormingsfase zijnde 50% van de kosten.

Voor de realisatiefase bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 12.500,- per woning en maximaal € 200.000,- per project en per aanvrager.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden