Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Vastgoed

RVV Regeling Vermindering Verhuurdersderving

5-1-2022

RVV Regeling Vermindering Verhuurderheffing
De RVV regeling is alleen bedoeld voor verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen. U hoeft dan mogelijk geen verhuurdersderving te betalen na het realiseren van tijdelijke sociale huurwoningen of de aankoop van woningen bij de (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s.

Voor wie

Verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen in hun portefeuille zoals woningcorporaties.

Vrijstelling verhuurdersderving binnen de RVV

De huidige regeling kent 2 subregelingen met een verschillen vrijstellingstermijn van de gangbare verhuurdersderving:

 • De RVV regeling tijdelijke woningen :     15 jaar vrijstelling.
 • De RVV regeling aankoop woningen:      20 jaar vrijstelling.

De regelingen zullen hier kort toegelicht worden.

RVV Tijdelijke woningen

De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen – RVV Tijdelijke woningen – biedt u fiscaal voordeel als u tijdelijke sociale huurwoningen heeft gerealiseerd. Met deze vrijstelling hoeft u voor maximaal 15 jaar geen verhuurderheffing te betalen voor de gerealiseerde tijdelijke woningen. De vrijstelling geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw van bestaand vastgoed met een niet-woonfunctie.

Om in aanmerking te komen moet u aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 huurwoningen met een huur niet hoger dan de liberalisatiegrens.
 • U moet verhuurderheffing betalen als u na gebruikmaking van de vrijstelling nog meer dan 50 huurwoningen heeft waarover heffing moet worden betaald.
 • U heeft tijdelijke zelfstandige huurwoningen gerealiseerd met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
 • Voor de bouw van of verbouw tot tijdelijke sociale huurwoningen is een vergunning verleend met een termijn van maximaal 15 jaar voor een tijdelijk bouwwerk.
 • Na het verstrijken van de vergunningtermijn de bestaande uitgangstoestand moet worden hersteld.
 • U heeft voor dezelfde woningen geen eerdere aanvraag gedaan voor de heffingsvermindering RVV Nieuwbouw (2020) en u gaat dat ook later niet doen.

Naast nieuwbouw komt ook verbouw van bestaande gebouwen met een niet-woonfunctie naar tijdelijke sociale huurwoningen in aanmerking. Onder verbouw verstaan we het strippen van gebouwen (bijvoorbeeld tot aan het casco) om tijdelijke huurwoningen te realiseren. De fundering van het oorspronkelijke gebouw moet in ieder geval blijven bestaan.

Daarnaast komt verbouw tot zelfstandige tijdelijke huurwoningen van voormalige verzorgings- of verpleeghuizen in aanmerking voor deze vrijstelling. Deze verzorgings- of verpleeghuizen moeten gefinancierd zijn op basis van de Wet langdurige zorg of een vergelijkbare wettelijke regeling voor zorg met verblijf.

U kunt  vrijstelling aanvragen voor woningen die u heeft gerealiseerd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024. U heeft jaarlijks tot 1 juli de gelegenheid om een aanvraag te doen voor gerealiseerde woningen in het voorafgaande jaar. Dit is nodig om de vrijstelling te kunnen toepassen over het lopende jaar. Let op: de vrijstelling geldt voor een periode van 15 jaar na de realisatie van de woning. De vrijstelling sluit op 1 juli 2025 voor aanvragen. De vrijstellingsperiode wordt korter als u uw aanvraag voor gerealiseerde tijdelijke woningen later in de tijd doet

RVV Aankoop woningen

De vrijstelling voor de aankoop van particuliere woningen - RVV Aankoop woningen - biedt woningcorporaties fiscaal voordeel bij de (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s. Met deze vrijstelling hoeft u voor maximaal 20 jaar geen verhuurderheffing te betalen voor de aankoop van woningen.

U kunt de vrijstelling aanvragen voor aangekochte woningen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

De vrijstelling pakt 2 ontwikkelingen aan in krimpregio’s:

 • Er staat een overschot aan particuliere woningen te koop. Vaak gaat het om leegstaande goedkopere woningen, die lang te koop staan.
 • In krimpregio’s groeit de vraag naar goedkope huurwoningen, waardoor woningcorporaties de voorraad huurwoningen willen uitbreiden.

Om in aanmerking te komen moet u aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

 • U bent een woningcorporatie.
 • U moet verhuurderheffing betalen als u na gebruikmaking van de vrijstelling nog meer dan 50 huurwoningen heeft waarover heffing moet worden betaald.
 • U koopt tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 een particuliere woning in een krimpgebied en u voegt deze toe aan uw voorraad sociale huurwoningen. De huur is niet hoger dan de liberalisatiegrens.
 • De aankoop van de woning is onderdeel van een plan dat uitvoering geeft aan een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing. Zie hiervoor artikel 1, eerste lid, van de Woningwet.

U vraagt de vrijstelling voor aangekochte woningen aan tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021. U heeft jaarlijks tot 1 juli de gelegenheid om een aanvraag te doen voor aangekochte woningen in het voorafgaande jaar. Let op: de vrijstelling geldt voor een periode van 20 jaar na de aankoop van de woning. De vrijstelling sluit op 1 juli 2022 voor aanvragen.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden