Subsidies / Particulieren

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verbreed

Bent u van plan uw huis te gaan isoleren? Wilt u energie gaan besparen of zelfs van het gas af?  Misschien overweegt u wel om aan te sluiten op een lokaal warmtenet of andere duurzaamheidsmaatregelen te nemen? Dan is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verbreed mogelijk voor u van toepassing. U dient wel  de eigenaar en bewoner van een particuliere koopwoning te zijn of te worden.

Looptijd ISDE verbreed regeling

De ISDE verbreed regeling, een samenvoeging van de ouder SEEH regeling en ISDE regeling loopt van 1-1-2021 tot 1-1-2026, zo lang er budget is. De oude regelingen zijn per 31-12-2020 vervallen.

Wie komt in aanmerking voor subsidie

Alleen eigenaren van een koopwoning welke uw hoofdverblijf is of dit wordt na de renovatie.

Wat komt in aanmerking voor de ISDE subsidie

De volgende investering komen onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie:

 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • aansluiting op warmtenet
 • 5 typen isolatiemaatregelen

ISDE voorwaarden  en subsidie per maatregel

Aansluiting op een warmtenet

De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325. U kunt tot 12 maanden na de aansluiting subsidie aanvragen. De belangrijkste voorwaarde is dat de aansluiting na 1-1-2021 heeft plaatsgevonden door een warmteleverancier. U kunt daarnaast bewijzen dat de woning van het gas is afgesloten. Verder mag u niet eerder hiervoor subsidie ontvangen hebben.

Warmtepomp

De subsidie van een warmtepomp begint bij € 500 en kan oplopen tot € 9.000 afhankelijk van het thermisch vermogen van de warmtepomp. Alleen lucht water of water-water warmtepompen komen in aanmerking. De warmtepomp moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de warmtepomp er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

De warmtepomp is een nieuw en niet gebruikt, na 30 juni 2020 geïnstalleerd, door een bouwinstallatiebedrijf, in een woning die gebouwd/bewoond is voor 1 juli 2018 of waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 bij de gemeente is aangevraagd. De ISDE subsidie kan alleen tot 12 maanden na installatie aangevraagd worden.

LET OP: Wanneer u uw aanvraag combineert met een isolatiemaatregel geldt dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.

Zonneboiler of Zonnecollector

De subsidie van een zonneboiler begint bij € 500 en kan oplopen tot € 2.700 afhankelijk van de jaaropbrengst. De zonneboiler moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de zonneboiler er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

De zonneboiler is een nieuw en niet gebruikt, na 30 juni 2020 geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf, in een woning die gebouwd/bewoond is voor 1 juli 2018 of waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 bij de gemeente is aangevraagd. De ISDE subsidie kan alleen tot 12 maanden na installatie aangevraagd worden.

LET OP: Wanneer u uw aanvraag combineert met een isolatiemaatregel geldt dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.

Isolatiemaatregelen

Om voor isolatie maatregelen subsidie in aanmerking te komen moet u:

 • Minimaal 2 isolatiemaatregelen nemen
 • Of 1 isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonnepoiler of aansluiting op een warmte net

De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf, in een woning die gebouwd/bewoond is voor 1 juli 2018 of waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 bij de gemeente is aangevraagd U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan. De uitvoering mag u niet zelf doen. Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil. Nieuwbouw of herbouw is uitgesloten. Gespoten isolatiemaatregelen dien HFK vrij aangebracht te zijn.

De volgende 5 typen isolatiemaatregelen komen in aanmerking.

 • Dakisolatie of zolder/vlieringisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Bodemisolatie of vloerisolatie.
 • HR++ glas of Tripleglas

Alle maatregelen dienen vermeld te staan op een positieve lijst of aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen. Wij zoeken dit graag voor u uit. Per isolatie maatregel geldt een minimale eis m.b.t. het te isoleren aantal m2. Ook is  er een maximum gesteld aan het subsidiebedrag op basis van het aantal te subsidiëren m2 per maatregel. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Een combinatie van HR++ glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met kozijnpanelen of een isolerende deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel. Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn. Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen. Een combinatie van vloer- en bodemisolatie wordt gezien als 1 maatregel en wel als bodemisolatie.

In de navolgende 2 tabellen vind u per maatregel het subsidiebedrag/m2, het subsidiebereik in m2 en de isolatiewaarde uitgedrukt als Rd- of U-waarde.

Isolatie maatregel

Subsidiebedrag €/m2

Minimaal vereiste m2

Maximaal  m2

Minimale Rd-waarde (m2K/W)

Gevelisolatie

25

15

170

3,5

Spouwmuurisolatie

5

15

170

1,1

Dakisolatie

20

25

200

3,5

Zolder/vliering isolatie

5

25

130

3,5

Vloerisolatie

7

25

130

3,5

Bodemisolatie

4

25

130

3,5

 

Isolatie maatregel

Subsidiebedrag €/m2

Minimale vereiste m2

Maximale m2

Maximale U-waarde (W/m2K)

HR++ glas

35

10

45

1,2

Kozijnpanelen

15

 

 

1,2

Isolerende deuren

35

 

 

1,5

Triple glas

100

10

45

0,7

Kozijnpanelen

75

 

 

0,7

Isolerende deuren

100

 

 

1,0

 

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden