Subsidies / Particulieren

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

ISDE 2022 woningeigenaar

4-1-2022

ISDE 2022 woningeigenaar

Bent u als eigenaar en (toekomstige) bewoner van uw  koopwoning deze te gaan isoleren? Aan te sluiten op een warmtenet? Of een (hybride) warmtepomp of zonneboiler aan te schaffen? Dan kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 2022 (ISDE 2022).

Looptijd ISDE

De ISDE regeling loopt van 1-1-2021 tot 1-1-2026, zo lang er budget is. De regelingen is per 1-1-2022 aangepast.

Wie komt in aanmerking voor subsidie

Alleen eigenaren van een koopwoning die deze als hoofdverblijf gebruiken of gaan gebruiken. Ook woonboten kunnen onder deze regeling vallen.

Eigenaren van een appartement dat hun hoofdverblijf is of wordt kunnen ook onder deze regeling vallen. Er is echter ook een andere regeling specifiek voor VVE’s.

Eigenaren van een koopwoning die deze verhuren aan derden vallen onder de ISDE 2022 voor zakelijke gebruikers.

ISDE 2022 woningeigenaar subsidie maatregelen

De volgende investering komen, voor woningeigenaren, onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie:

 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • aansluiting op warmtenet
 • 5 typen isolatiemaatregelen

Sinds april 2021 is het toegestaan om deze regeling voor te stapelen met lokale subsidieregelingen. Dit is alleen geldig voor particuliere woningeigenaren.

ISDE 2022 Aansluiting op een warmtenet

De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325. U kunt tot 12 maanden na de aansluiting subsidie aanvragen. De belangrijkste voorwaarde is dat de aansluiting na 1-1-2021 heeft plaatsgevonden en voor de subsidieaanvraag gerealiseerd is door een warmteleverancier. U kunt daarnaast bewijzen dat de woning van het gas is afgesloten. Verder mag u niet eerder hiervoor subsidie ontvangen hebben. De subsidie voor deze toepassing is te combineren met specifieke andere subsidies.

ISDE 2022 Warmtepomp

In 2022 kunt u een hogere subsidie bedrag krijgen voor een geïnstalleerde warmtepomp dan in 2021 Het bedrag is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp en het installatie moment. Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstalleerd. Is uw warmtepomp voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021.

Het subsidiebedrag begint bij € 500 en kan oplopen tot € 13.200 voor 70 kW machines. Alleen lucht water, water-water of brine-water warmtepompen komen in aanmerking. Ook hybride waterpompen van deze 3 types komen in aanmerking. De warmtepomp moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de warmtepomp er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

De warmtepomp is nieuw en niet gebruikt en dient voor aanvraag door een bouwinstallatiebedrijf geïnstalleerd te zijn. U kunt alleen subsidie krijgen voor installatie in een woning waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. De ISDE subsidie kan tot 12 maanden na installatie aangevraagd worden.

LET OP: Wanneer u uw aanvraag combineert met een isolatiemaatregel geldt dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.

ISDE 2022 Zonneboiler

De subsidie van een zonneboiler begint op dit moment bij € 500 en kan oplopen tot € 2.691 afhankelijk van de jaaropbrengst. De zonneboiler moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de zonneboiler er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

We verwachten dat de Rijksoverheid ook de subsidie voor zonneboilers verhoogt. Pas als de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant is bekend vanaf welke datum in 2022 u recht heeft op het verhoogde subsidiebedrag en welke voorwaarden daar dan voor gelden.

De zonneboiler is een nieuw en niet gebruikt en bestaat uit collectoren en een boilervat. De zonnecollector is voor aanvraag geïnstalleerd door een bouwinstallatie bedrijf. U kunt alleen subsidie krijgen voor installatie in een woning waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. De ISDE subsidie kan tot 12 maanden na installatie aangevraagd worden.

LET OP: Wanneer u uw aanvraag combineert met een isolatiemaatregel geldt dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.

ISDE 2022 Isolatiemaatregelen

Om voor isolatie maatregelen subsidie in aanmerking te komen moet u:

 • Minimaal 2 isolatiemaatregelen nemen
 • Of minstens 1 isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmte net.

U kunt alleen subsidie krijgen:

 • Als de uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf
 • De isolatiemaatregelen uitgevoerd zijn in een woning waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil. Alleen bestaande volumes komen in aanmerking voor subsidie. Nieuwe (glas) volumes in de bestaande schil komen niet in aanmerking.
 • Nieuwbouw of herbouw is uitgesloten.
 •  Gespoten isolatiemaatregelen dienen HFK vrij aangebracht te zijn.

U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.

Per 1-1-2022 zijn de subsidie bedragen voor isolatiemaatregelen veranderd. In onderstaande tabel ziet u de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend.

De volgende typen isolatiemaatregelen komen in aanmerking.

 • Dakisolatie.
 • Zolder/vlieringisolatie.
 • Gevelisolatie.
 • Spouwmuurisolatie.
 • Bodemisolatie of vloerisolatie.
 • HR++ glas of Tripleglas.
 • Panelen in kozijnen.
 • Isolerende deur.

Alle maatregelen dienen vermeld te staan op een positieve lijst of aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen. Wij zoeken dit graag voor u  uit en kunnen u helpen bij de bewijsvoering. Per isolatie maatregel geldt een minimale eis m.b.t. het te isoleren aantal m2. Ook is  er een maximum gesteld aan het subsidiebedrag op basis van het maximaal aantal te subsidiëren m2 per maatregel.

Een combinatie van HR++ glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met kozijnpanelen of een isolerende deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel. Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn. Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K. Vacuumglas wordt gezien als HR++ glas. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis te voldoen.

In de navolgende 2 tabellen vind u per maatregel het subsidiebedrag/m2 van 2022 en tussen haakjes het bedrag van (2021), het subsidiebereik in m2 en de isolatiewaarde uitgedrukt als Rd- of U-waarde.

 

Isolatie maatregel

Subsidiebedrag 2022 €/m2 (2021)

Minimaal vereiste m2 in 2022 (2021)

Maximaal  m2

Minimale Rd-waarde (m2K/W) 

Gevelisolatie

38 (25)

10 (15)

170

3,5

Spouwmuurisolatie

8 (5) 

10 (15)

170

1,1

Dakisolatie

30 (20)

20 (25)

200

3,5

Zolder/vliering isolatie

8 (5)

20 (25)

130

3,5

Vloerisolatie

11 (7)

20 (25)

130

3,5

Bodemisolatie

8 (4)

20 (25)

130

3,5

 

Isolatie maatregel

Subsidiebedrag 2022 in €/m2 (2021)

Minimale vereiste m2 in 2022 (2021)

Maximale m2

Maximale U-waarde (W/m2K)

HR++ glas

53 (35)

 

8 (10)

 

 

45

 

 1,2

Kozijnpanelen

23 (15)

1,2

Isolerende deuren

53 (35)

1,5

Triple glas

150 (100)

8 (10)

 

 

45

 

 

0,7

Kozijnpanelen

113 (75)

0,7

Isolerende deuren

150 (100)

1,0

 

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden