Subsidies / Particulieren

Subsidie boerderij ofwel het boerderijenfonds

Subsidie Boerderij ofwel het Boerderijenfonds

Medio tweede kwartaal 2020 zal het boerderijfonds geactiveerd worden. In dit fonds is een bedrag van 5 miljoen euro gestort bestemd voor het ondersteunen van 25 – 30 projecten. Het is een initiatief ban de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en het Nationaal restauratiefonds. Het is nog niet helder of de subsidie voor gemeentelijke monumentale boerderijen is aan te vragen of alleen voor de boerderijen die opgenomen zijn in de landelijke rijksmonumentenlijst.

Looptijd

De regeling subsidie boerderij c.q. het boerderijenfonds is opengesteld voor de subsidieperiode 2de kwartaal  2020 - 2023.

Doelstelling

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Met de subsidie boerderij c.q. het boerderijenfonds wil hierin een bijdrage leveren.  Een subsidie voorwaarde, zover nu bekend is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. De projecten dienen bij te dragen aan de oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie. De projecten zijn mede bedoeld om kennis op te doen en te verspreiden.

Type boerderijen

Nederland kent een 5tal type boerderijen, te weten:

  • Noordelijke huisgroep

Kenmerkend zijn de meerdere functies onder een dak, zowel het woongedeelte als de stallen en de hooiopslag. Men vindt deze boerderijen voornamelijk in Friesland, Noord-Holland, Groningen en de Waddeneilanden.

  • Hallehuisgroep en de langgevelboerderij

Het hallehuis zijn aan te treffen vanaf de zuidgrens van Groningen en Friesland tot aan Noord-Brabant en Noord-Limburg en van oost naar west en bestaat uit een rechthoekig gebouw waarin zich voorin een woongedeelte bevindt en daarachter het bedrijfsgedeelte met daarin de stallen en de opslag. De woon- en bedrijfsruimte is gescheiden door een brandmuur.

  • Zuidwest-Nederlandse boerderij

Deze boerderijen zijn te vinden in Zeeland en bestaat bijna altijd een grote schuur voor opslag. Het woonhuis was in het begin tegen de schuur gebouwd. Later werd het door brandgevaar vrijstaande bakstenen woningen.

  • Zuid-Limburgse boerderij

In Zuid-Limburg hebben boerderijen een duidelijk andere vorm dan in de rest van Nederland. Boerderijen zijn uitgebouwd van een L- of U-vorm tot vierzijdig gesloten complexen

  • Moderne boerderij

Deze boerderijen ontstonden vanaf de 19e eeuw waren er experimenten met andere mogelijkheden voor de landbouw. Ze zijn ook bekend als systeembouwboerderij en zijn niet streekgebonden gebouwd en vaak met universele materialen gebouwd.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden