Particulieren

Woonhuissubsidie Rijksmonument

Wilt u uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen te nemen? Of wilt u schade herstellen, de fundering van uw woning renoveren of onderhoud plegen aan uw monument? Misschien bent u van plan een woonzorgarrangement te starten? Met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen wij u de kosten te verlagen. Hieronder staat een kleine selectie van de mogelijkheden. 

Naast bouwsubsidies vindt ook andere subsidies zoals die voor elektrische personenauto's.

Woonhuissubsidie Rijksmonument

De woonhuissubsidie Rijksmonument is bedoeld voor de particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie. Men kan subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Hieronder vallen de kosten voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument