Subsidies / Instelling & Onderwijs & Scholen

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SUVIS Specifieke Uitkering Ventilatie Scholen

6-1-2022

SUVIS Specifieke uitkering ventilatie in scholen

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Openstelling

De SUVIS is open van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Deze regeling was in de eerste openstelling in 2021 overtekend.

Aanvrager

De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering aan per project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen men u mag indienen is onbeperkt. U krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.

Voor welke scholen is de regeling?

Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. Hierop zijn een paar uitzonderingen die niet voor deze regeling in aanmerking komen.

De SUVIS geldt alleen voor het deel van het gebouw waar de school zit. Geheel of gedeeltelijke nieuwbouw zijn net als sporthallen en of kinderopvang in het gebouw uitgesloten.

Subsidie

De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Per project ontvangt u maximaal:

  • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
  • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
  • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
  • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
  • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020. Deze datum geldt voor alle aanvragers (van voor 1 juli 2021 en van na 1 oktober 2021).

Voorwaarden

Deze specifieke uitkering is bestemd voor projecten waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat zeker maatregelen die leiden tot:

  • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
  • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet u met deze regeling zorgen voor:

  • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
  • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022. Op uiterlijk 31 augustus 2024 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 1 maart 2025. Deze datums zijn per 3 september 2021 gewijzigd. Let op: ze gelden ook voor aanvragers die hun aanvraag vóór 1 juli 2021 hebben ingediend.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden