Subsidies / Verenigingen en stichtingen

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Subsidie sportaccommodatie en sportmaterialen

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Officieel loopt de subsidie tot 1-1-2024. In bepaalde gevallen kan er 10% meer verstrekt worden. U kunt de subsidie vooraf, of achteraf aanvragen. De keuze is aan u.

Er is een adder onder het gras. Ontvangt uw gemeente al een Specifieke Uitkering Sport voor uw activiteiten? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Activiteiten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn: huurkosten; loon / personeelskosten; verzekeringen / premies; leges voor (bouw)vergunningen; vergunningen; gas, water, licht; speeltuin op sportpark; horeca (interieur kantine); financieringskosten; notariskosten

Activiteiten die wel in aanmerking komen voor subsidie zijn: sportmaterialen (zoals een keeperoutfit of materialen voor de atletiekbaan); verbouwingskosten van sportfaciliteiten. Diploma’s, licenties en medailles; Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel); Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald.

De volgende maatregelen zijn subsidiabel:

Energiebesparing

Sommige maatregelen zijn alleen van toepassing op bestaande sportaccommodaties. Onder bestaande sportaccommodatie wordt verstaan het renoveren van een bestaand gebouw. Gaat u deels renoveren en deels nieuwbouwen dan komen deze maatregelen alleen voor het gedeelte van de renovatie in aanmerking. U dient dan aan te tonen welk percentage bestaande bouw is en welk percentage nieuwbouw.

1 Verlichting

 • LED Sportveldverlichting
 • LED verlichting in nieuwe en bestaande sportaccommodaties.

2 Ventilatie, verwarming en tapwater

 • Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties
 • Warmtepomp voor: verwarmen en tapwater 2.3
 • Warmteterugwinning uit douchewater

3 Bouwkundig

 • HR-glas voor bestaande en nieuwe sportaccommodaties
 • Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties

4 Duurzame energieopwekking

 • Zonnecollectorsysteem voor het verwarmen van water of lucht,
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Maatregelen toegankelijkheid

 • Automatische deur
 • Toegang sportrolstoelen
 • Lift
 • Integraal toegankelijk toilet
 • Zwembadlift
 • Luie zwembadtrap
 • Aanpassing voor de akoestiek
 • Voorziening slechthorenden
 • Klok met gekoppeld licht en of geluidsignaal.

Circulaire maatregelen

 • Hergebruikt infill zand voor bestaande en nieuwe kunstgrasvelden
 • Kunststofslagplanken  voor bestaande en nieuwe kunstgrasvelden
 • Schoonloopvoorziening voor kunstgrasvelden
 • Gerecyclede sportvloer in nieuwe of bestaande  sporthallen.
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden