Subsidies / Verenigingen en stichtingen

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

EIA 2022 Stichting / Vereniging

4-1-2022

EIA 2022 Stichting/Vereniging

Als je als vereniging of stichting investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je mogelijk in aanmerking komen voor de regeling energie Investeringsartrek (EIA). 

Voor wie

De EIA is er ook voor overheidsorganisatie, stichting of vereniging. Echter men kan slechts gebruikmaken van de EIA, als de organisatie belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren.

Subsidie bedrag

Met  EIA mag u 45,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. Over dit bedrag hoeft men geen winstbelasting te betalen; dit vormt de “subsidie”. Indien u vennootschapsbelasting plichtig bent bespaart u in de eerste schijf 15% (tot € 395.000 winst) en 25% in de tweede schijf (boven €395.000) aan winstbelasting over het afgetrokken bedrag. De genoemde percentages en belastingschrijven kunnen jaarlijks veranderen.

Bij sommige bedrijfsmiddelen is het aftrekbare bedrag gemaximaliseerd. Deze subsidie kan mogelijk gecombineerd worden met de Kleinschalige Investering Aftrek (KIA). EIA subsidieaanvragen kunnen niet gecombineerd worden met een gelijke aanvraag voor de volgende regelingen: ISDE, MIA/Vamil, SCE en SDE.

Meer weten

Kijk dan bij de EIA 2022 onder ondernemers of neem contact op.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden