Subsidies / VVE

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SEEH 2022 subsidie energieadvies VVE

11-1-2022

SEEH 2022 subsidie energieadvies VVE

Welke energiebesparende maatregelen ga ja als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonverenigingen of wooncoöperatie nemen als je van plan energie te besparen in je gebouw of appartement(en)? Kun je procesbegeleiding dan ook vergoed krijgen en wat is het effect op je MJOP? Is er ook subsidie voor het opstellen van een DMJOP?

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kan helpen om de kosten te drukken van de inhuur van extern advies, begeleiding en het opstellen van een DMJOP.

De regeling is per 1-1-2022 aangepast. Hieronder vindt u informatie over de nieuwe regeling op hoofdlijnen.

Subsidiebedrag en type advies

Men kan binnen de SEEH subsidie krijgen voor het volgende:

 • energieadvies (zonder besluit tot investeren).
 • energieadvies met externe procesbegeleiding( (inclusief besluit tot investeren).
 • energieadvies in combinatie met (MJOP of DMJOP) en eventuele procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren).

Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag. Men maakt onderscheidt tussen 3 type VVE's de te verkrijgen subsidies zijn. Per "extra" woning krijgt men er een bedrag bij. Hieronder vindt u de maximum subsidie per type VVE.

Omschrijving

1-4 woningen

5-8 woningen

meer dan 8 woningen

energieadvies

€ 400

€ 800

€ 2560

procesbegeleiding

€ 1000

€ 1600

€ 4020

MJOP & procesbegeleiding

€ 1500

€ 2600

€ 6120

Een energieadvies of een energie adviesrapport beschrijft de gecertificeerde adviseur wat de huidige energieprestatie van het gebouw is. U krijgt advies over welke energiebesparende (isolatie) maatregelen u kunt nemen, de voor- en nadelen ervan en de geschatte kosten van de maatregelen en de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul op de Meter-gebouw. Uw advies moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan (MJOP of DMJOP) geeft  voor de looptijd van het plan een overzicht van de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die door de VVE uitgevoerd gaan worden. Een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en de toerekening daarvan aan de uitvoeringsjaren. Hierin moeten minimaal 2 isolatie werkzaamheden opgenomen zijn.

De meest belangrijke voorwaarden

 • U dient de subsidie aan te vragen nadat het adviesrapport, begeleiding en opstellen van het MJOP is gebeurd.
 • Per VVE ontvangt u maar eenmaal SEEH energieadvies subsidie. Dus ook als de VVE vereniging voor meerdere gebouwen verantwoordelijk is.
 • In alle gevallen mag u geen subsidie voor een energieadvies bij uw gemeente of provincie aangevraagd of ontvangen hebben.

Belangrijke om te weten is:

 • Energieadvies subsidie
  • Kan aangevraagd worden nadat dit rapport geschreven is.
  • Het advies moet opgesteld zijn door een gecertificeerd Energie Prestatie Adviseur.
  • Het is niet noodzakelijk dat uw organisatie een besluit tot uitvoering van de maatregelen genomen heeft.
 • Energieadvies met externe procesbegeleiding
  • De VVE besluit in de ledenvergadering (ALV) om minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren binnen 5 jaar.
 • Energieadvies in combinatie met (MJOP) en eventuele procesbegeleiding
  • In de ledenvergadering (ALV) wordt het  (D)MJOP vastgesteld met daarin minimaal 2 binnen 10 jaar uit te voeren energiebesparende maatregelen die vallen onder de SEEH of de ISDE.

Soorten maatregelen

Voor een energieadvies met procesbegeleiding of met een MJOP moeten in het advies minimaal 2 maatregelen. Daarbij gaat het om de volgende maatregelen:

 • spouwmuur-, gevel-, dak-, vloer- of bodemisolatie (SEEH).
 • hoogrendementsglas (SEEH).
 • zonnepanelen (ISDE).
 • zonneboilers (ISDE).
 • warmtepompen (ISDE).
 • windturbines (ISDE).
 • centrale aansluiting op een warmtenet (ISDE).

Uitgesloten van subsidie

Uitgesloten van subsidie in de SEEH zijn:

 • commercieel vastgoed binnen de VVE (zoals winkels of kantoren).
 • het verbouwen van scholen of kantoren tot woningen (zogenoemde “transformatie”).
 • het opsplitsen van één woonhuis in meerdere appartementen.
 • Nieuwbouw.
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden