Subsidies / VVE

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SEEH subsidie energieadvies VVE

Welke energiebesparende maatregelen ga ja als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonverenigingen of wooncoöperatie nemen als je van plan energie te besparen in je gebouw of appartement(en)? Kun je procesbegeleiding dan ook vergoed krijgen en wat is het effect op je MJOP? De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kan helpen om de kosten te drukken van de inhuur van een energieprestatie adviseur. Deze regeling liep officieel tot en met 31 December 2022. Helaas is hij begin Februari 2021 gesloten omdat het beschikbare budget overschreden is. Er kan niet meer aangevraagd worden. Het is nog niet bekend of er een nieuwe regeling komt.

Hieronder vindt u informatie over de oude regeling op hoofdlijnen.

Wijziging in de SEEH subsidie energie advies:

Per 1-9-2020 zijn de subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. De subsidie wordt daarmee financieel aantrekkelijker voor kleine VvE’s tot 8 woningen.

De per september 2020 aangepaste bedragen voor de SEEH subsidie energieadvies waren:

 • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur (max € 2.560 subsidie)
 • energieadvies met externe procesbegeleiding(max € 4.020 subsidie)
 • energieadvies in combinatie met (MJOP) en eventuele procesbegeleiding (max € 6.120 subsidie)

Men maakt onderscheidt tussen 3 type VVE's: 1 tot 4 woningen; 5 tot 8 woningen en VVe's groter dan 8 woningen. Voor deze gelden andere bedragen. Hierboven is alleen de maximale subsidie voor grote VVE;s vermeld. Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Een energieadvies of een energieadviesrapport beschrijft de gecertificeerde adviseur wat de huidige energieprestatie van het gebouw is. U krijgt advies over welke energiebesparende (isolatie) maatregelen u kunt nemen, de voor- en nadelen ervan en de geschatte kosten van de maatregelen en de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul op de Meter-gebouw. Uw advies moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het MJOP of meerjarenonderhoudsplan geeft  voor de looptijd van het plan een overzicht van de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die door de VVE uitgevoerd gaan worden. Een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en de toerekening daarvan aan de uitvoeringsjaren.

De meest belangrijke voorwaarden:

 1. U dient de subsidie aan te vragen nadat het adviesrapport, begeleiding en opstellen van het MJOP is gebeurd
 2. Per VvE ontvangt u maar eenmaal subsidie voor energieadvies. Dus ook als de VVE vereniging voor meerdere gebouwen verantwoordelijk is.
 3. In alle gevallen mag u geen subsidie voor een energieadvies bij uw gemeente of provincie aangevraagd of ontvangen hebben.

Belangrijke verschillen:

 • Energieadvies subsidie
  •  kan aangevraagd worden nadat dit rapport geschreven is
 • Energieadvies met externe procesbegeleiding
  • De VVE besluit in de ledenvergadering om minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren binnen 5 jaar
 • Energieadvies in combinatie met (MJOP) en eventuele procesbegeleiding
  • In de ledenvergadering wordt het  MJOP vastgesteld met daarin minimaal 2 binnen 10 jaar uit te voeren energiebesparende maatregelen die vallen onder de SEEH of onder de ISDE
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden