Subsidies / VVE

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SEEH subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen VVE

Bent u als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonverenigingen of wooncoöperatie van plan energie te besparen in uw gebouw en appartement(en)? Dan kan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) helpen om de kosten te drukken. Deze regeling is sinds april 2021 in aangepaste vorm weer open en loopt officieel tot 31 december 2022 zo lang er budget is. 

Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) werd uitgesloten van subsidie. 

De  belangrijkste subsidie voorwaarden zijn:

 1. Zowel bewoner eigenaren als huurwoningen binnen een VVE komen in aanmerking voor subsidie mits iedere eigenaar een verklaring aflegt in verband met de staatssteunkaders.
 2. U dient de subsidie aan te vragen voordat de maatregelen genomen zijn
 3. De maatregelen voldoen aan de gestelde isolatie eisen
 4. Er is een minimale hoeveelheid isolatie eis per maatregel
 5. De maatregelen gelden alleen voor de bestaande thermische schil (buitenkant) van het gebouw.

TIP:

 • Neem vooraf contact op voordat u de opdracht geeft. Dat voorkomt verrassingen en teleurstelling als de verkeerde isolatiematerialen of hoeveelheden gebruikt worden. We begeleiden u hierin.
 • Laat voordat u begint eerst een energieadvies opstellen. Deze is ook subsidiabel.

Let Op:

 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter wel uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag.
 • Als u meer dan 1 gebouw in de VVE heeft, moet u per gebouw apart aanvragen.
 • Het indienen van een tweede subsidieaanvraag is mogelijk.  Ook dan moeten er  minimaal 2 nieuwe isolatiemaatregelen aangevraagd worden.

Tijdelijke overgangsregeling

Normaliter mag men niet begonnen zijn met de werkzaamheden voordat de subsidie aangevraagd wordt. Omdat de subsidie regeling abrupt begin 2021 gesloten werd en circa 2 maanden later weer open ging is er een tijdelijke overgangsregeling van kracht. De minister is bereidt  om subsidie te verstrekken aan een vereniging die reeds voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag is begonnen met het door een bouwbedrijf laten uitvoeren van activiteiten als bedoeld in de subsidieregeling mits de aanvang van de uitvoering van die activiteiten heeft plaatsgevonden in het tijdvak van 3 februari 2021 tot 1 april 2021.

Opbouw subsidie regeling

Deze complexe subsidie bestaat in 3 trappen . Afhankelijk van het aantal trappen loopt het subsidie bedrag op.

Trap1: 2 maatregelen van de hieronder genoemde lijst

Welke plaats vinden in de thermische schil van het pand:

 • Spouwmuur isolatie
 • Dakisolatie of isolatie van de zolder of vlieringvloer (indien de zolder onverwarmd is).
 • Gevel isolatie
 • Bodem- of vloerisolatie
 • Hoogrendementglas:
  • alleen dubbel (HR ++) glas
  • Triple glas (HR+++) in combinatie met isolerend kozijn, al dan niet met een isolerend paneel.

Subsidie en eisen 1e trap

Naast het subsidie bedrag en het minimale aantal m2 per etage woning is er ook een eis gesteld aan de minimale isolatie waarde van de toe te passen maatregelen. Deze laatste worden uitgedrukt in een Rd- of U-waarde).

Isolatiemaatregel (minimale isolatie waarde)

Etagewoningen

Subsidie per m2

Spouwmuur (Rd > 1,1)

13 m2

€ 5

Dak (Rd > 3,5)

minimaal 70% van de gehele oppervlakte 

€ 20

Zolder- of vlieringvloer (Rd > 3,5)

minimaal 70% van de gehele oppervlakte 

€ 5

Gevel isolatie binnen of buiten  (Rd > 3,5)

13 m2

€ 25

Vloer (Rd > 3,5)

minimaal 70% van de gehele oppervlakte 

€ 7

Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) (Rd > 3,5)

minimaal 70% van de gehele oppervlakte 

€ 4

HR++ glas (U < 1,2)

8 m2

€ 35

Triple-glas (U < 0,7) in combinatie met (nieuw)

isolerend kozijn (U < 1,5) 

8 m2

€ 100

Panelen (U < 1,2) in combinatie met HR++ glas (U < 1,2)

8 m2

€ 15

Panelen (U < 0,7) in combinatie met triple-glas (U < 0,7) en

(nieuw) isolerend kozijn (U < 1,5)

8 m2

€ 75

 

Trap 2: Aanvullende maatregelen

 • Isolerende deuren ( U < 1,5; € 80,- /m2)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem  (20% van de kosten, maximaal € 800,-)
 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem (€ 60,- / woning).
 • Energiedisplay of slimme thermostaat  (€ 100,- / woning)

Trap 3: Zeer energiezuinig maatregelenpakket

 • Isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
 • Een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning
 • Alle isolatie waardes hebben een hoger nivo en een kierdichtheid test is verplicht

Indien u van trap 3 gebruik maakt kan de subsidie met een bonus van € 4.000 per woning verhoogd worden. Er worden eisen gesteld aan de aannemer/ uitvoerder en de wijze van rapportage en materiaal gebruik. Deze liggen beduidend hoger en ik vertel u graag wat deze zijn.  Een voorschot behoort tot de mogelijkheden. Ik begeleid u graag met deze subsidie.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden