Particulieren

Klimaat adaptieve maatregelen

Wilt u uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen te nemen? Of wilt u schade herstellen, de fundering van uw woning renoveren of onderhoud plegen aan uw monument? Misschien bent u van plan een woonzorgarrangement te starten? Met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen wij u de kosten te verlagen. Hieronder staat een kleine selectie van de mogelijkheden. 

Naast bouwsubsidies vindt ook andere subsidies zoals die voor elektrische personenauto's.

Klimaat adaptieve maatregelen

Veel woongebieden hebben vaak overlast van veel regenwater. In de steden is het in de zomer te warm. Klimaat adaptieve maatregelen verminderen dit. Daarom wil de overheid, gemeente en waterschappen u ondersteunen met een subsidie bij het nemen van deze maatregelen.