Subsidies

Staat uw vraag of gezochte informatie er niet bij? Bel ons!

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. Staat uw subsidie vraag er niet bij? Neem dan contact op.


Wilt u uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen te nemen? Of wilt u schade herstellen, de fundering van uw woning renoveren of onderhoud plegen aan uw monument? Misschien bent u van plan een woonzorgarrangement te starten? Met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen wij u de kosten te verlagen. Hieronder staat een kleine selectie van de mogelijkheden.

Maar er zijn meer subsidies zoals bijvoorbeeld die voor elektrische auto's.

Staat uw vraag of gezochte informatie er niet bij? Bel ons.


Wilt u als VVE uw appartementen complex duurzamer maken, de kwaliteit van de woning verbeteren of de energiekosten verlagen door het toepassen van energiebesparende maatregelen? Bent u van plan hier onderzoek voor te laten uitvoeren? Heeft u problemen om de financiën rond te krijgen? Rijk en gemeentes hebben daarvoor subsidieregelingen en leningsmogelijkheden. Hiermee verlaagd u de kosten of kunt u meer duurzame maatregelen realiseren. Staat uw vraag of gezochte informatie er niet bij? Bel ons.


Zonder gebouw sta je als vereniging in de kou. Onderhoud en verduurzaming maakt het warm en behaaglijk, maar kost wel geld. Dat zelfde geld ook voor buurtbussen. Ondanks dat gemeentes de vaste subsidies terugdraaien zijn er nog wel een paar mogelijkheden om je te helpen op het gebied van:


Geef je als school of instelling het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Is je gebouw energie zuinig en fris? Zorg je dat de kinderen veilig op school komen? Of ben je meer bezig met het onderwijs vernieuwing en innovatie? Ook de continue opleiding van het personeel vergt aandacht en middelen? Buiten de toegekende budgetten zijn er mogelijkheden voor een extra financiële bijdrage op het gebied van: