Bedrijven

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

FOTO

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Wil je als scheepswerf ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovatie? Heb je een scheepsbouw innovatieproject voor de bouw of verbouw van een schip? Maak dan gebruik van de subsidie Duurzame Scheepsbouw.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Binnen de MIA/VAMIL regeling worden onder meer bedrijfsmiddelen gesubsidieerd op het thema mobiliteit voor spoor, scheepvaart en wegvervoer. Het betreft voertuigen op elektriciteit, waterstof, aardgas of anders milieuvriendelijk uitgevoerd. Denk aan auto’s, bedrijfsbussen, bromfiets, snorfiets, pedelec, bakfiets en fietstaxi, vorkheftruck, bakwagenchassis, trekker, tankcontainers en mobiele machines. Maar ook aan zaken als NOX reductie systeem of transportkoeling vulstation.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

In Zuid-Holland bestaat voor veerexploitanten, wegbeheerders en de eigenaren van veerstoepen en toevoerwegen tot veerstoepen, de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om de veerinfrastructuur of veer laadinfrastructuur rond een veerpont te renoveren. Het doel is de ontsluiting van gebieden bij waterwegen te waarborgen. Vaak worden veren ook door de gemeente gesubsidieerd.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Zuid-Holland stimuleert het fietsgebruik door de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur te subsidiëren. Er is ook subsidie beschikbaar voor de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij treinstations. Voor een fietsparkeervoorziening kan een exploitant van een fietsparkeervoorziening een aanvraag indienen. Alleen publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld gemeenten) kunnen aanvragen voor de fietsinfrastructuur zelf. Deze kennis kan je als ondernemer helpen in bepaald type onderhandelingen. Subsidie verkrijgen betekent soms ook lobbyen en daarin we als HavenLand en SubsidieExpert ervaring en kunnen u daarin ook ondersteunen.