Bedrijven

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

FOTO

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

4-1-2022

MIA/Vamil 2022 Mobiliteit

De meest opvallende wijzigingen op het gebied van vervoer gerelateerde bedrijfsmiddelen in de MIA/Vamil 2022 zijn hier beschreven net als de vervoersmiddelen die wel voor subsidie in aanmerking komen.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

3-1-2022

SEBA 2022

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) is bestemd voor ondernemers die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto willen kopen of financieel-leasen. Bij operationele lease kan uw leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor de SEBA. Alleen bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg) die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen komen in aanmerking.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Wil je als scheepswerf ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovatie? Heb je een scheepsbouw innovatieproject voor de bouw of verbouw van een schip? Maak dan gebruik van de subsidie Duurzame Scheepsbouw.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

In Zuid-Holland bestaat voor veerexploitanten, wegbeheerders en de eigenaren van veerstoepen en toevoerwegen tot veerstoepen, de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om de veerinfrastructuur of veer laadinfrastructuur rond een veerpont te renoveren. Het doel is de ontsluiting van gebieden bij waterwegen te waarborgen. Vaak worden veren ook door de gemeente gesubsidieerd.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Zuid-Holland stimuleert het fietsgebruik door de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur te subsidiëren. Er is ook subsidie beschikbaar voor de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij treinstations. Voor een fietsparkeervoorziening kan een exploitant van een fietsparkeervoorziening een aanvraag indienen. Alleen publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld gemeenten) kunnen aanvragen voor de fietsinfrastructuur zelf. Deze kennis kan je als ondernemer helpen in bepaald type onderhandelingen. Subsidie verkrijgen betekent soms ook lobbyen en daarin we als HavenLand en SubsidieExpert ervaring en kunnen u daarin ook ondersteunen.