Particulieren

Monumenten subsidie

Wilt u uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen te nemen? Of wilt u schade herstellen, de fundering van uw woning renoveren of onderhoud plegen aan uw monument? Misschien bent u van plan een woonzorgarrangement te starten? Met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen wij u de kosten te verlagen. Hieronder staat een kleine selectie van de mogelijkheden. 

Naast bouwsubsidies vindt ook andere subsidies zoals die voor elektrische personenauto's.

Monumenten subsidie

26-8-2021

De Woonhuis subsidie Rijksmonumenten

De woonhuissubsidie Rijksmonument is bedoeld voor de particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie. Men kan subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Hieronder vallen de kosten voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Monumenten subsidie

26-8—2021

Instandhoudingsubsidie rijksmonumenten Woonhuis

De instandhoudingsubsidie monumenten is bedoeld voor het in stand houden van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn of daarvoor ook nooit ontworpen zijn. Er zijn echter uitzonderingen.

De volgende type gebouwen worden niet als woonhuizen aangemerkt ook kunnen ze bewoond zijn:

 • gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum,
 • kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen en landhuizen,
 • gebouwen van liefdadigheid,
 • molens, gemalen, agrarische gebouwen,
 • watertorens.

Monumenten subsidie

26-8-2021

Subsidieregeling monumenten Friesland

In 2021 stelt de provincie Friesland 2,57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

 • Restauratie van rijksmonumenten;
 • Herbestemming van rijksmonumenten;
 • Onderhoud van rijksmonumentale molens;
 • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
 • Restauratie niet-Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-Rijksmonumenten
 • Plankosten.

eigenaren van bepaalde type woonhuizen kunnen hiervan gebruik maken.