Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Vastgoed monumenten subsidie

Ook voor  dit type vastgoed en projecten zijn er een beperkt aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Het betreft de volgende thema’s.

Vastgoed monumenten subsidie

26-8-2021

Subsidieregeling vastgoed monumenten Friesland

In 2021 stelt de provincie Friesland 2,57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

 • Restauratie van rijksmonumenten;
 • Herbestemming van rijksmonumenten;
 • Onderhoud van rijksmonumentale molens;
 • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
 • Restauratie niet-Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-Rijksmonumenten
 • Plankosten.
Vastgoed monumenten subsidie

26-8—2021

Instandhoudingsubsidie Monumenten Vastgoed

De instandhoudingsubsidie monumenten is bedoeld voor het in stand houden van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn of daarvoor ook nooit ontworpen zijn. Een woonhuis wordt in deze regeling gedefinieerd als een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat thans voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is.

De volgende type gebouwen worden niet als woonhuizen aangemerkt:

 • gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum,
 • kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen en landhuizen,
 • gebouwen van liefdadigheid,
 • molens, gemalen, agrarische gebouwen,
 • watertorens.