Instelling & Onderwijs & Scholen

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Geef je als school of instelling het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Is je gebouw energie zuinig en fris? Zorg je dat de kinderen veilig op school komen? Of ben je meer bezig met het onderwijs vernieuwing en innovatie? Ook de continue opleiding van het personeel vergt aandacht en middelen? Buiten de toegekende budgetten zijn er mogelijkheden voor een extra financiële bijdrage op het gebied van de onderstande thema's.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

5-1-2022

ISDE 2022 Scholen

Bent u als school of onderwijsinstelling van plan op uw gebouw met zonnepanelen of met mini-windturbines stroom op te wekken? Een (hybride) warmtepomp te plaatsen of een zonneboiler? Dan kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 2022 (ISDE 2022).

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

6-1-2022

SDE++ 2022 Scholen

Wilt u als (non-profit)instelling hernieuwbare energie produceren om onafhankelijk te worden van fossiele brandstof? Of energie produceren en tegelijkertijd uw CO2 uitstoot terugbrengen? Door gebruik te maken van de subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie komt uw project snel een stap dichterbij. De regeling kent de volgende categorieën welke weer onderverdeeld zijn::

  • Hernieuwbare Elektriciteit
  • Hernieuwbare Warmte
  • Hernieuwbaar Gas
  • CO2 arme Warmte
  • CO2 arme Productie
Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

6-1-2022

SUVIS Specifieke uitkering ventilatie in scholen

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.