Instelling & Onderwijs & Scholen

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Geef je als school of instelling het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Is je gebouw energie zuinig en fris? Zorg je dat de kinderen veilig op school komen? Of ben je meer bezig met het onderwijs vernieuwing en innovatie? Ook de continue opleiding van het personeel vergt aandacht en middelen? Buiten de toegekende budgetten zijn er mogelijkheden voor een extra financiële bijdrage op het gebied van de onderstande thema's.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Met deze subsidie kun je als vereniging een stichting een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie dient aangevraagd te worden voordat men tot opdrachtverstrekking.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Hernieuwbare energie produceren maakt onafhankelijk van fossiele brandstof? Door gebruik te maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) komt het snel een stap dichterbij. De regeling is bedoelt voor bedrijven en (non-profit)instellingen. De 6 categorieën zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. Zonnepalen vallen onder deze regeling en zullen het meest bij scholen en instellingen ingezet worden. De laatste ronde van dit jaar is van 29 oktober tot 14 november. In 2020 wordt de subsidie regeling aangepast.