Bedrijven

Innovatie

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Innovatie

MOOI subsidie Wind op Zee helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond windenergie opwekken op zee.

Innovatie

MOOI subsidie Industrie helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie in de industrie keten. Deze subsidie is dus niet bestemd voor individuele product of componentinnovaties.

Innovatie

MOOI subsidie Gebouwde omgeving helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken in de gebouwde omgeving rondom nieuwe of substantieel verbeterde (renovatie) arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koude- voorziening, of slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening. Deze subsidie is dus niet bestemd voor individuele product of componentinnovaties.

Innovatie

MOOI subsidie Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken op land voor zonneparken op grote daken als wel zonneparken en windparken in het buitengebied. Deze subsidie is dus niet bestemd voor individuele product of componentinnovaties.

Innovatie

Ben je van plan om een product, procedé of dienst te ontwikkelen? Zou je willen onderzoeken wat de technische of economische risico’s zijn? Dan kun je subsidie krijgen voor een haalbaarheidsproject dat voor minimaal 60% bestaat uit een haalbaarheidsstudie al dan niet aangevuld met een experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Dan kom je misschien in aanmerking voor €20.000 subsidie, mits je er snel bij bent.

Innovatie

De naam zegt het al. Deze subsidie is geschikt als met andere MKB-ers (minimaal 2) gezamenlijk een nieuw product, productieproces of dienst wil ontwikkelen of vernieuwen. Een project bestaat dan uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Er kan maximaal € 350.000 subsidie door het samenwerkingsverband verkregen worden.

Innovatie

Soms wil je als MKB-er iets laten uitzoeken door een universiteit, academische ziekenhuizen, hogescholen of onderzoeksinstelling zoals TNO en andere kennisinstelling met betrekking tot het vernieuwen van je producten, productieprocessen of diensten? Je kunt een waardebon of voucher krijgen waarmee maximaal 50% van de rekening van een kennis instelling betaalt kan worden tot een maximum bedrag van € 3.750. MIT staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren