Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Hieronder ziet u een aantal subsidies die kunnen bijdragen aan het verduurzamen van uw bedrijfspand en bedrijfsprocessen.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

4-1-2022

MIA en Vamil

Binnen de MIA/VAMIL regeling worden meer dan honderd bedrijfsmiddelen gesubsidieerd. Deze bedrijfsmiddelen vallen grofweg binnen de volgende thema’s: circulaire economie, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik, de bebouwde omgeving, overstijgende milieu innovatie en bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Nieuw voor 2022 is.....

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

4-1-2022

Energie-investeringsaftrek 2022 (EIA 2022)

Als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de Energie Investerings Aftrek.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

5-1-2022

ISDE 2022 Zakelijk

Bent u als bedrijf van plan op uw gebouw met zonnepanelen of met mini-windturbines stroom op te wekken? Een hybride warmtepomp te plaatsen of een zonneboiler? Dan kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 2022 (ISDE 2022).

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

6-1-2022

SDE++ 2022 Ondernemers

Wilt u als bedrijven of (non-profit)instelling hernieuwbare energie produceren om onafhankelijk te worden van fossiele brandstof? Of energieproduceren en tegelijkertijd uw CO2 uitstoot terugbrengen? Door gebruik te maken van de subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie komt uw project snel een stap dichterbij. De regeling kent de volgende categorieën welke weer onderverdeeld zijn:

  • Hernieuwbare Elektriciteit
  • Hernieuwbare Warmte
  • Hernieuwbaar Gas
  • CO2 arme Warmte
  • CO2 arme Productie
Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

8-9-2021

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Met deze regeling kunnen MKB bedrijven subsidie krijgen voor het opstellen van een maatwerk energieadvies om energie te besparen, en begeleiding bij de realisatie van een of meer duurzaamheidsmaatregelen uit het energieadvies door een externe adviseur. U kunt 85% van de kosten vergoed krijgen tot een maximum bedrag van € 2.500.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

De subsidie MOOI helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken. De thema gebieden zijn: Wind op Zee, Hernieuwbare energie op land, Gebouwde omgeving en de Industrie. Per thema is tussen de 10 en 27 miljoen beschikbaar. Deze subsidie is niet voor individuele product of componentinnovaties.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Bent u als industrieel bedrijf van plan te investeren in bewezen CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing daarvan en heeft uw project een langere terug verdientijd dan 5 jaar? De VEKI regeling verkort uw terugverdien tijd substantieel met een projectsubsidie tussen de 40% - 70%.