Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

FOTO

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn circa 150 investeringsopties op 7 thema’s: Gebouwde omgeving, processen, transport, duurzame energie, energie balancering, energie transitie en energie advies.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

De subsidie MOOI helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken. De thema gebieden zijn: Wind op Zee, Hernieuwbare energie op land, Gebouwde omgeving en de Industrie. Per thema is tussen de 10 en 27 miljoen beschikbaar. Deze subsidie is niet voor individuele product of componentinnovaties.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Bent u als industrieel bedrijf van plan te investeren in bewezen CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing daarvan en heeft uw project een langere terug verdientijd dan 5 jaar? De VEKI regeling verkort uw terugverdien tijd substantieel met een projectsubsidie tussen de 40% - 70%.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor bedrijven dient deze subsidie aangevraagd te worden voordat men tot opdrachtverstrekking overgaat.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Binnen de MIA/VAMIL regeling worden meer dan honderd bedrijfsmiddelen die gesubsidieerd worden op de thema’s: circulaire economie, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik, de bebouwde omgeving, overstijgende milieu innovatie en bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Hernieuwbare energie produceren? Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor bedrijven en (non-profit)instellingen komt het snel een stap dichterbij. De 6 categorieën hernieuwbare energie zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee en zon. Zonnepanelen vallen onder deze laatste categorie. In 2020 is deze subsidie regeling aangepast.