Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Ouderen en zorg

Ook voor  dit type vastgoed en projecten zijn er een beperkt aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Het betreft de volgende thema’s.

Ouderen en zorg

5-1-2022

SOO Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

De SOO subsidie ondersteund de bouw van ontmoetingsruimtes bij woonvormen voor 55 plussers.

Deze subsidie is bedoeld binnen geclusterde woonvormen van 55-plussers het gemakkelijk te maken anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Samen kunnen ze op een plezierige manier zo langer zelfstandig blijven wonen. De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij nieuwe woonvormen en bij bestaande complexen.

Ouderen en zorg

06-01-2022

SWZ Stimulering Wonen en Zorg

Bent u als burger of ondernemer bezig met het ontwikkelen van een woonvorm voor overwegend 55-plussers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Of het hiertoe verbouwen van een bestaand wooncomplex? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

U kunt voor de volgende fases in het project subsidie of een lening krijgen:

  • Initiatieffase.
  • Plan ontwikkelfase.
  • Bouw/nafinancieringsfase.
Ouderen en zorg

Met de regeling wordt subsidie voor de verbouw van bestaande of de bouw van nieuw te vestigen huisartsenpraktijken in de provincie Friesland verkregen. Tevens is het mogelijk om subsidie aan te vragen om een externe adviseur in te huren voor het makenvan een vastgoed- en huisvestingsplan.