Particulieren

Elektrische personenauto's

Wilt u uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen te nemen? Of wilt u schade herstellen, de fundering van uw woning renoveren of onderhoud plegen aan uw monument? Misschien bent u van plan een woonzorgarrangement te starten? Met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen wij u de kosten te verlagen. Hieronder staat een kleine selectie van de mogelijkheden. 

Naast bouwsubsidies vindt ook andere subsidies zoals die voor elektrische personenauto's.

Elektrische personenauto's

Ben je binnenkort van plan privé een nieuwe of gebruikte elektrische auto te kopen of te leasen? Of ga je er een kopen of leasen? Dan kun je een substantiële verkrijgen met de subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP). Per 1 januari 2022 is er weer budget! je kunt in aanmerking komen voor € 2.000 of € 3.350 subsidie afhankelijk van het voertuig.