Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Vastgoed

Ook voor  dit type vastgoed en projecten zijn er een beperkt aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Het betreft de volgende thema’s.

Vastgoed

5-1-2022

RVV Regeling Vermindering Verhuurderheffing
De RVV regeling is alleen bedoeld voor verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen. U hoeft dan mogelijk geen verhuurdersderving te betalen na het realiseren van tijdelijke sociale huurwoningen of de aankoop van woningen bij de (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s.