Bedrijven

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Wil je personeel aan je bedrijf binden? Laat ze dan continue ontwikkelen en leren. Dat maakt je bedrijf succesvoller omdat je anticipeert op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, de technologie en de samenleving. De SLIM subsidie is er voor onderzoek naar de scholings- en opleidingsbehoeften, het ontwikkelen van loopbaanadviezen, het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, het opzetten van een (gezamenlijke) bedrijfsschool, het opzetten van periodieke ontwikkelgesprekken systeem of een tegemoetkoming voor een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg. De Slim subsidie loopt tot en met 2024.

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Via de Tel mee met Taal subsidie Werkgevers is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Hoe beter een werknemer de Nederlandse taal spreekt des te efficiënter kan hij functioneren in zijn baan, maar ook daarbuiten. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid.