Bedrijven

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Wil je personeel aan je bedrijf binden? Laat ze dan continue ontwikkelen en leren. Dat maakt je bedrijf succesvoller omdat je anticipeert op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, de technologie en de samenleving. De SLIM subsidie is er voor onderzoek naar de scholings- en opleidingsbehoeften, het ontwikkelen van loopbaanadviezen, het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, het opzetten van een (gezamenlijke) bedrijfsschool, het opzetten van periodieke ontwikkelgesprekken systeem of een tegemoetkoming voor een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg. De Slim subsidie loopt tot en met 2024.

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Opzoek naar nieuwe baan en scholing? Vraag eerst een gratis ontwikkeladvies via de subsidieregeling Nederland Leert Door - Ontwikkel Advies.Waarom is dit belangrijk? Voordat je aan scholing begint, moet je eerst nagedacht hebben over je eigen toekomst. Waar liggen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe bereidt je jezelf daar op voor? Voor sommige mensen is het vanzelfsprekend om daar over na te denken, voor anderen is dat lastiger om er op tijd over na te denken en tijdig actie op te ondernemen. Per persoon kan € 700,-- subsidie aangevraagd worden. De regeling is open vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2020 totdat 20.000 subsidietrajecten vergeven zijn. De eis is wel dat je een traject volgt bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd, dus ZZP-ers, werknemers en mensen zonder werk komen in aanmerking mits actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, zal een arbeidsmarktscan onderdeel zijn van het ontwikkeladvies.

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Via de Tel mee met Taal subsidie Werkgevers is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Hoe beter een werknemer de Nederlandse taal spreekt des te efficiënter kan hij functioneren in zijn baan, maar ook daarbuiten. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid.