Particulieren

Subsidie boerderij ofwel het boerderijenfonds

Wilt u uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen te nemen? Of wilt u schade herstellen, de fundering van uw woning renoveren of onderhoud plegen aan uw monument? Misschien bent u van plan een woonzorgarrangement te starten? Met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen wij u de kosten te verlagen. Hieronder staat een kleine selectie van de mogelijkheden. 

Naast bouwsubsidies vindt ook andere subsidies zoals die voor elektrische personenauto's.

Subsidie boerderij ofwel het boerderijenfonds

De subsidie boerderij ofwel het boerderijenfonds is bedoeld voor het restaureren, verduurzamen en herbestemming van boerderijen en ander agrarisch erfgoed.