Bedrijven

Regelingen voor agrarische bedrijven

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Voor agrarische bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden. Hieronder vindt u een beperkte selectie van landbouw, veeteelt en visserij subsidies.

Regelingen voor agrarische bedrijven

Wil je als agrariër leren om je landbouwbedrijf te verduurzamen? Of wil je andere agrariërs daarmee helpen? Met SABE, de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie kun je daarvoor een voucher of projectsubsidie krijgen. Ben je bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers en wil je agrariërs helpen duurzamer te werken? Met de SABE voucher kun je met subsidie de opleiding tot stikstofcoach volgen. Voor samenwerking binnen projecten zijn er diverse onderwerpen subsidiabel.

Regelingen voor agrarische bedrijven

Bent u van plan te investeren in een nieuwe of bestaande pluimvee stal? Dan is er een subsidie voor bewezen innovaties om fijnstof in pluimveestallen te verminderen. Je kan subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken. De subsidie kan oplopen tot 80% van de kosten. Voor pluimvee houders is deze subsidie alleen open tussen 1 juli en 31 augustus 2020 en gedurende een beperkte periode in 2021. Je kan subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken.