VVE

Woonhuissubsidie VVE Rijksmonument

Wilt u als VVE uw appartementen complex duurzamer maken, de kwaliteit van de woning verbeteren of de energiekosten verlagen door het toepassen van energiebesparende maatregelen? Bent u van plan hier onderzoek voor te laten uitvoeren? Heeft u problemen om de financiën rond te krijgen? Als SubsidieExpert kan ik u met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen kosten te besparen en de gewenste duurzame maatregelen helpen realiseren.

De woonhuissubsidie Rijksmonument is bedoeld voor de particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie. Deze subsidie is ook beschikbaar voor particulieren die lid zijn van een VVE. Men kan subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Hieronder vallen de kosten voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking. Voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie.

Woonhuissubsidie VVE Rijksmonument

De woonhuissubsidie Rijksmonument is bedoeld voor de particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie. Deze subsidie is ook beschikbaar voor particulieren die lid zijn van een VVE. Men kan subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Hieronder vallen de kosten voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking. Voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie.