Bedrijven

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Overheden kennen op provinciaal en stedelijk niveau diverse subsidies om winkelgebieden, bedrijventerreinen of bedrijfstakken zoals de detailhandel toekomstbestendig te maken, maar ook om de ontwikkeling of onderhoud van bedrijfswoningen en bedrijfspanden te stimuleren. Denk aan rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten of andere erfgoedparels, het saneren van bodemverontreiniging, bedrijfsverplaatsing en kavelruil. Hieronder staan een aantal gegroepeerde regelingen genoemd. Deze regelingen lijken op elkaar en ook weer niet. Als u verteld waar u in geïnteresseerd ben dan pakken wij de juiste regeling erbij. Staat uw vestigingsplaats of provincie er niet bij? Laten het dan even weten dan kunnen wij dit voor u uitzoeken.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Deze regeling bestaat provinciaal zoals in Zuid-Holland of lokaal zoals in Utrecht.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Voor het onderzoeken van en procesondersteuning bij het terugdringen van leegstand, het verbeteren of opzetten van samenwerking of het bevorderen van het onderscheidend vermogen van een winkelgebied in Rotterdam, Zuid-Holland, Noord-Holland

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Deze regeling is specifiek voor Utrecht.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Onder andere in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Gouda, Oss zijn er onder voorwaarden subsidies verkrijgbaar voor nieuwe zelfstandige woningen boven winkels of bedrijven of het beschikbaar maken daarvan.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Veel steden waaronder Utrecht, Leiden, Leidschendam-Voorburg hebben hiertoe een mogelijkheid. Voor rijksmonumenten zijn er meer mogelijkheden dan voor gemeente monumenten of andere stadsbeeld bepalende gebouwen.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Deze regeling is specifiek voor Noord-Holland.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Deze regeling bestaat provinciaal zoals in Zuid-Holland of lokaal zoals in Amsterdam.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

U kunt als eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem voor een saneringssubsidie in aanmerking komen als. De terreinverontreiniging is van vóór 1975 zijn. Sinds 1995 moet u eigenaar of erfpachter van het terrein zijn. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld. Deze regeling geld onder andere voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijsel, Drenthe