Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Ook voor  dit type vastgoed en projecten zijn er een beperkt aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Het betreft de volgende thema’s.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Voor bedrijven, maar ook verhuurders van woningen en bedrijfspanden dient deze subsidie aangevraagd te worden voordat men tot opdrachtverstrekking overgaat.

Subsidie Stimuleren Wonen Limburg

Bent u als bedrijf, stichting, vereniging of gemeente van plan een huurwoningen te bouwen voor het sociale en midden huursegment in de provincie Limburg? Dan is de subsidie Stimuleren Wonen Limburg iets voor u. Zowel planontwikkeling als de realisatie van een project kan gesubsidieerd worden.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Hernieuwbare energie produceren? Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor bedrijven en (non-profit)instellingen komt het snel een stap dichterbij. De 6 categorieën hernieuwbare energie zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee en zon. Zonnepanelen vallen onder deze laatste categorie. De laatste ronde van dit jaar is van 29 oktober tot 14 november. In 2020 wordt de subsidie regeling aangepast.

Bouwsubsidie huisartsenpraktijk Friesland

Met de regeling wordt subsidie voor de verbouw van bestaande of de bouw van nieuw te vestigen huisartsenpraktijken in de provincie Friesland verkregen. Tevens is het mogelijk om subsidie aan te vragen om een externe adviseur in te huren voor het makenvan een vastgoed- en huisvestingsplan.