VVE

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Wilt u als VVE uw appartementen complex duurzamer maken, de kwaliteit van de woning verbeteren of de energiekosten verlagen door het toepassen van energiebesparende maatregelen? Bent u van plan hier onderzoek voor te laten uitvoeren? Heeft u problemen om de financiën rond te krijgen? Als SubsidieExpert kan ik u met advies en landelijke, provinciale of lokale subsidies helpen kosten te besparen en de gewenste duurzame maatregelen helpen realiseren.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

4-1-2022

ISDE 2022 VVE

Bent u als VVE van plan uw appartementengebouw centraal aan te sluiten op een warmtenet? Of met zonnepanelen of met mini-windturbines stroom op te wekken? Een hybride warmtepomp te plaatsen of een zonneboiler? Dan kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 2022 (ISDE 2022).

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

5-1-2022

VVE SAH Stimulering Aardgasvrije Huurwoningen

Wil je als gemengde VVE je bestaande Nederlandse wooncomplex aardgasvrij maken door een aansluiting op een extern warmtenet of reeds aangesloten woningen verder aardgasvrij maken? Voor gemengde VvE’s is subsidie mogelijk vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet. Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Bent u als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonverenigingen of wooncoöperatie van plan energie te besparen in uw gebouw en appartement(en)? De verwarmingskosten te laten dalen en het leefcomfort te laten stijgen en het binnenklimaat te verbeteren? Dan kan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) helpen om de kosten te drukken. Deze regeling is sinds april 2021 in aangepaste vorm weer open en loopt officieel tot 31 december 2022 zo lang er budget is.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

11-1-2022

SEEH 2022 subsidie energieadvies VVE

Welke energiebesparende maatregelen ga ja als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonverenigingen of wooncoöperatie nemen als je van plan energie te besparen in je gebouw of appartement(en)? Kun je procesbegeleiding dan ook vergoed krijgen en wat is het effect op je MJOP? Is er ook subsidie voor het opstellen van een DMJOP?

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kan helpen om de kosten te drukken van de inhuur van extern advies, begeleiding en het opstellen van een DMJOP.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

6-1-2022

VVE SCE subsidieregeling coöperatieve opwekking

Wil je als VVE als duurzame elektriciteit opwekken uit zonne-energie, windenergie of waterkracht? Dan is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) iets voor uw VVE. U kunt 15 jaar lang een exploitatiesubsidie krijgen op uw energieopwekkingsproject.

Openstelling regeling en locatie

De regeling loopt tot 1 april 2026. De regeling is in 2022 open van 1 maart tot 1 december. In 2021 was deze regeling overschreven. Het is zaak tijdig een aanvraag in te dienen .