Verenigingen en stichtingen

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Zonder gebouw sta je als vereniging in de kou. Onderhoud en verduurzaming maakt het warm en behaaglijk, maar kost wel geld. Dat zelfde geld ook voor buurtbussen. Ondanks dat gemeentes de vaste subsidies terugdraaien zijn er nog wel een paar mogelijkheden om je te helpen op het gebied van:

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Als amateur sport vereniging wil je wat doen voor je clubkas en het milieu. Ga je dan energie besparen of circulaire miliieu maatreglen te nemen? Of is de toegang tot je club toch belangrijker? Er zijn subsidie mogelijkheden voor energie besparen, voor maatregelen die de toegankelijkheid bevorderen en het circulair gebruik van grondstoffen voor kunstgrasvelden. De subsidie geld voor renovatie en op onderdelen voor nieuwbouw van de accommodatie.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Per 1-1-2020 zijn biomassaketels en pelletkachels niet meer subsidiabel. Deze subsidie dient aangevraagd te worden voordat men tot opdrachtverstrekking overgaat.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Hernieuwbare energie produceren? Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor bedrijven en (non-profit)instellingen komt het snel een stap dichterbij. De 6 categorieën hernieuwbare energie zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee en zon. Zonnepanelen vallen onder deze laatste categorie. De laatste ronde van dit jaar is van 29 oktober tot 14 november. In 2020 wordt de subsidie regeling aangepast.