Bedrijven

Een bedrijf, product of dienst ontwikkelen kost geld. Datzelfde geld voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Subsidies helpen de kosten terug te brengen. Hieronder vindt u de belangrijkste subsidie regelingen en leningen voor bedrijven. Ze bestrijken een uiteenlopend toepassingsgebied. Ze zijn voor u gegroepeerd rond de volgende thema’s. 

Innovatie

MOOI subsidie Wind op Zee helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond windenergie opwekken op zee.

Regelingen voor agrarische bedrijven

Wil je als agrariër leren om je landbouwbedrijf te verduurzamen? Of wil je andere agrariërs daarmee helpen? Met SABE, de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie kun je daarvoor een voucher of projectsubsidie krijgen. Ben je bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers en wil je agrariërs helpen duurzamer te werken? Met de SABE voucher kun je met subsidie de opleiding tot stikstofcoach volgen. Voor samenwerking binnen projecten zijn er diverse onderwerpen subsidiabel.

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Wil je personeel aan je bedrijf binden? Laat ze dan continue ontwikkelen en leren. Dat maakt je bedrijf succesvoller omdat je anticipeert op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, de technologie en de samenleving. De SLIM subsidie is er voor onderzoek naar de scholings- en opleidingsbehoeften, het ontwikkelen van loopbaanadviezen, het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, het opzetten van een (gezamenlijke) bedrijfsschool, het opzetten van periodieke ontwikkelgesprekken systeem of een tegemoetkoming voor een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg. De Slim subsidie loopt tot en met 2024.

Innovatie

MOOI subsidie Industrie helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie in de industrie keten. Deze subsidie is dus niet bestemd voor individuele product of componentinnovaties.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn circa 150 investeringsopties op 7 thema’s: Gebouwde omgeving, processen, transport, duurzame energie, energie balancering, energie transitie en energie advies.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

De subsidie MOOI helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken. De thema gebieden zijn: Wind op Zee, Hernieuwbare energie op land, Gebouwde omgeving en de Industrie. Per thema is tussen de 10 en 27 miljoen beschikbaar. Deze subsidie is niet voor individuele product of componentinnovaties.

Klimaat adaptatie maatregelen

Heeft je bedrijf overlast van te veel regenwater? Of is het pand of de stedelijke omgeving te warm in de zomer? Met klimaat adaptieve maatregelen kun je daar zelf wat aan doen en krijg je een subsidie toe.

Innovatie

MOOI subsidie Gebouwde omgeving helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken in de gebouwde omgeving rondom nieuwe of substantieel verbeterde (renovatie) arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koude- voorziening, of slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening. Deze subsidie is dus niet bestemd voor individuele product of componentinnovaties.

Innovatie

MOOI subsidie Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land helpt samenwerkende ondernemers in de innovatie keten met een subsidie voor integrale innovatieve oplossingen rond energie opwekken op land voor zonneparken op grote daken als wel zonneparken en windparken in het buitengebied. Deze subsidie is dus niet bestemd voor individuele product of componentinnovaties.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Wil je als scheepswerf ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovatie? Heb je een scheepsbouw innovatieproject voor de bouw of verbouw van een schip? Maak dan gebruik van de subsidie Duurzame Scheepsbouw.

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Opzoek naar nieuwe baan en scholing? Vraag eerst een gratis ontwikkeladvies via de subsidieregeling Nederland Leert Door - Ontwikkel Advies.Waarom is dit belangrijk? Voordat je aan scholing begint, moet je eerst nagedacht hebben over je eigen toekomst. Waar liggen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe bereidt je jezelf daar op voor? Voor sommige mensen is het vanzelfsprekend om daar over na te denken, voor anderen is dat lastiger om er op tijd over na te denken en tijdig actie op te ondernemen. Per persoon kan € 700,-- subsidie aangevraagd worden. De regeling is open vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2020 totdat 20.000 subsidietrajecten vergeven zijn. De eis is wel dat je een traject volgt bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd, dus ZZP-ers, werknemers en mensen zonder werk komen in aanmerking mits actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, zal een arbeidsmarktscan onderdeel zijn van het ontwikkeladvies.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Bent u als industrieel bedrijf van plan te investeren in bewezen CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing daarvan en heeft uw project een langere terug verdientijd dan 5 jaar? De VEKI regeling verkort uw terugverdien tijd substantieel met een projectsubsidie tussen de 40% - 70%.

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

Via de Tel mee met Taal subsidie Werkgevers is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Hoe beter een werknemer de Nederlandse taal spreekt des te efficiënter kan hij functioneren in zijn baan, maar ook daarbuiten. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid.

Regelingen voor agrarische bedrijven

Bent u van plan te investeren in een nieuwe of bestaande pluimvee stal? Dan is er een subsidie voor bewezen innovaties om fijnstof in pluimveestallen te verminderen. Je kan subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken. De subsidie kan oplopen tot 80% van de kosten. Voor pluimvee houders is deze subsidie alleen open tussen 1 juli en 31 augustus 2020 en gedurende een beperkte periode in 2021. Je kan subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

8-9-2021

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Met deze regeling kunnen MKB bedrijven subsidie krijgen voor het opstellen van een maatwerk energieadvies om energie te besparen, en begeleiding bij de realisatie van een of meer duurzaamheidsmaatregelen uit het energieadvies door een externe adviseur. U kunt 85% van de kosten vergoed krijgen tot een maximum bedrag van € 2.500.

Ontwikkeling bedrijven, bedrijfswoning, winkelgebied & bedrijventerrein

Deze regeling bestaat provinciaal zoals in Zuid-Holland of lokaal zoals in Utrecht.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor bedrijven dient deze subsidie aangevraagd te worden voordat men tot opdrachtverstrekking overgaat.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Binnen de MIA/VAMIL regeling worden meer dan honderd bedrijfsmiddelen die gesubsidieerd worden op de thema’s: circulaire economie, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik, de bebouwde omgeving, overstijgende milieu innovatie en bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Hernieuwbare energie produceren? Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor bedrijven en (non-profit)instellingen komt het snel een stap dichterbij. De 6 categorieën hernieuwbare energie zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee en zon. Zonnepanelen vallen onder deze laatste categorie. In 2020 is deze subsidie regeling aangepast.

Elektrisch rijden en ander mobiliteit

Binnen de MIA/VAMIL regeling worden onder meer bedrijfsmiddelen gesubsidieerd op het thema mobiliteit voor spoor, scheepvaart en wegvervoer. Het betreft voertuigen op elektriciteit, waterstof, aardgas of anders milieuvriendelijk uitgevoerd. Denk aan auto’s, bedrijfsbussen, bromfiets, snorfiets, pedelec, bakfiets en fietstaxi, vorkheftruck, bakwagenchassis, trekker, tankcontainers en mobiele machines. Maar ook aan zaken als NOX reductie systeem of transportkoeling vulstation.

1-20   21-40